Псалом 90

(Хвалебна песен Давидова.)

Който живее под покрива на Всевишния, той обитава под сянката на Всемогъщия,

 1. и казва Господу: Ти си мое прибежище, защита моя, Бог мой, Комуто се уповавам!
 2. Той ще те избави от примка на ловец, от изтребителна пораза,
 3. с перата Си ще те осени и под крилете Му ще бъдеш на безопасно; щит и ограда е Неговата истина.
 4. Няма да се уплашиш от ужасите нощем, от стрелата, която лети денем,
 5. от ходещата в тъмата язва, от заразата, която опустошава по пладне.
 6. До тебе ще паднат хиляда, и десет хиляди теб отдясно; но до тебе няма да се приближи:
 7. Само ще гледаш с очите си и ще виждаш отплатата на нечестивците.
 8. Защото ти каза: Господ е мое упование; Всевишния си избрал за твое прибежище;
 9. Зло няма да ти се случи, и язва няма да се приближи до твоето жилище;
 10. защото ще заповяда на Ангелите Си за тебе, да те опазват във всички твои пътища:
 11. ще те понесат на ръце, да се не спънеш о камък с ногата си;
 12. аспида и василиск ще настъпиш, лъв и змей ще тъпчеш.
 13. „Задето той Ме възлюби, ще го избавя; ще го защитя, защото позна името Ми.
 14. Ще повика към Мене, и ще го чуя; с него съм в скърби; ще го избавя и ще го прославя,
 15. ще го наситя с дълги дни и ще му явя Моето спасение

  Друг превод

Който живее под покрива на Всевишния, Той ще пребъдва под сянката на Всемогъщия
2 Ще казвам за Господа: Той е прибежище мое и крепост моя, Бог мой, на Когото уповавам.
3 Защото Той ще те избавя от примката на ловеца И от гибелен мор.
4 С перата Си ще те покрива; И под крилата Му ще прибегнеш; Неговата вярност е щит и закрила.
5 Няма да се боиш от нощен страх, От стрелата, която лети денем,
6 От мор, който ходи в тъмнина, От погибел, която опустошава всред пладне.
7 Хиляда души ще падат от страната ти, И десет хиляди до десницата ти, Но до тебе няма да се приближи.
8 Само с очите си ще гледаш, И ще видиш възмездието на нечестивите
9 Понеже ти си казал: Господ е прибежище мое, И си направил Всевишния обиталището си,
10 Затова няма да те сполети никакво зло, Нито ще се приближи язва до шатъра ти.
11 Защото ще заповяда на ангелите Си за тебе Да те пазят във всичките ти пътища.
12 На ръце ще те дигат, Да не би да удариш о камък ногата си.
13 Ще настъпиш лъв и аспид; Ще стъпчеш млад лъв и змия.
14 Понеже той е положил в Мене любовта си, казва Господ, Затова ще го избавя; Ще го поставя в безопасност, защото е познал името Ми.
15 Той ще Ме призове, и Аз ще го послушам; С него ще съм, когато е в бедствие; ще го избавя и ще го прославя.
16 Ще го наситя с дългоденствие, И ще му покажа спасението, което върша.
 

1 (по Слав. 90)
Който живее под покрива на Всевишнаго
Ще пребивае под сянката на Всемогущаго.

2 Ще казвам за Господа:
Той е прибежище мое и крепост моя,
Бог мой, на него ще се надея.
3 Защото той ще те избавя от сетта на ловеца
И от губителен мор.
4 С перата си ще те покрива;
И под крилата му ще имаш прибежище:
Неговата истина е щит и всеоръжие.
5 Няма да се боиш от нощен страх,
От стрелата която лети дене,
6 От мор който ходи в тъмнина,
От погибел която запустява всред пладнина.
7 Тисяща ще падат от страната ти,
И десет тисящи отдясно ти;
Но при тебе няма да се приближи.
8 Само с очите си ще гледаш,
И ще видиш въздаянието на нечестивите.
9 Понеже ти си направил Господа, моето упование,
Вишнаго, свое прибежище,
10 Няма да ти се случи никакво зло,
И язва няма да се приближи при жилището ти.
11 Защото ще заповяда на ангелите си за тебе
Да те пазят въ всите твои пътища:
12 На ръце ще те подигат
Да не би да препънеш о камик ногата си.
13 Ще настъпиш лъв и аспид:
Ще стъпчеш млад лъв и ламя.
14 Понеже положи в мене любовта си,
За то ще го избавя:
Ще го туря в безопасност защото позна името ми.
15 Ще ме призове, и ще го послушам:
С него ще съм когато е в скърб:
Ще го избавя, и ще го прославя.
16 Ще го наситя с дългоденствие,
И ще му покажа спасението си.

 

И още един превод

1 Този, който живее под покрива на Всевишния и пребъдва под сянката на Всемогъщия, 2 той казва на Господа: „Ти си мое прибежище и моя крепост, Бог мой, на Когото се уповавам.“ 3 Бог ще те спаси от капана на ловеца и от смъртоносна напаст. 4 С перата Си ще те покрие и под крилете Му ще се скриеш; щит и закрила е Неговата вярност. 5 Ти няма да се изплашиш от ужасите на нощта и от стрелите, летящи през деня; 6 от мора, който те обгръща в мрака, и от заразата, която вилнее по обед. 7 От твоята страна ще паднат хиляди, а отдясно на тебе – десет хиляди, но тебе няма да те застигне беда. 8 Само ще гледаш с очите си и ще виждаш възмездието за грешните. 9 Защото ти каза: „Господ е мое упование“; ти избра Всевишния за свое прибежище. 10 Зло няма да те сполети и мъка няма да се приближи до твоето жилище, 11 защото Той ще заповяда на ангелите Си за тебе да те пазят по твоите пътища; 12 ще те носят на ръце, да не би да удариш крака си в камък; 13 ще стъпчеш лъв и усойница, ще мачкаш млади лъвове и змии. 14 „Затова, че Ме обикна, ще го спася; ще го запазя, защото изповяда Моето име. 15 Ще Ме призове и Аз ще му отвърна. С него ще бъда в нужда; ще го избавя и ще го прославя. 16 Ще му дам дълъг живот и ще му покажа спасението, което идва от Мене.“

П.П.
Калин Ангелов:

Ще кажа няколко думи за Псалм 90 (или 91 по номерацията на масоретския текст и на съвременните протестантски преводи).
За нас, християните, този псалм е важен по една съществена причина. Когато сатана изкушава Господа в пустинята, той го поставя на храмовата стряха, казвайки му да се хвърли от там долу (Мат. 4:6 и Лука 4:9). Тогава, в изкушението, сатаната цитира два стиха именно от Псалм 90

11. защото ще заповяда на Ангелите Си за тебе, да те опазват във всички твои пътища:
12. ще те понесат на ръце, да се не спънеш о камък с ногата си;

Отговорът на Господа е известен: казано е: “Няма да изкусиш Господа, Бога твоего”
( Мат. 4:7 и Лука 4:12).

По-малко известно обаче е друго. Върху него ни обърна внимание отец Сава Кокудев, като сподели, че това му е посочено от друг възрастен свещеник.
Когато сатаната изкушава Исус, той го поставя именно “на храмовата стряха”, т.е. върху нея, а Псалмът говори за онзи, “който живее под покрива на Всевишния.”
Наглед дребен, но по същество значим детайл. Изкушението, разбира се, е в това че сатана се е опитал да изведе Исус от живота “под покрива на Всевишния”.

Предишна статияДокато не дойде Осмият…, Покаяние Господне
Следваща статияКирил Кадийски, още Седем сонета