Павел Койчев, „Водна паша“, водно огледало, южен парк, София, 2022г.

Преди повече от сто години, Василий Кандински дава отговор, какво трябва да носи като качество голямото произведение на изкуството: То трябва да носи белега на индивидуалността на автора; трябва да носи белега на стила на времето, стила на епохата; и най-тайнственото непонятно качество, да носи универсалния неизменчив белег на вечното изкуство. „Водна паша“ има всичко това.

Павел Койчев, с качеството на своята творческа автентичност, беляза своето време и изрази през себе си, през своето творчество, личните и колективни енергии за търсенето и постигането на съвременно разбиране за изкуство.

„Водна паша“ е поредното върхово постижение на Павел Койчев, една от десетките негови реализации на мащабни проекти в градска и природна среда. Скулптурна композиция, която е синтез на повече от 50 години интензивна практика, на пластически открития и стъпки в  еволюцията на личния стил на автора. Тази композиция е резултат на артистичната интуиция и на творящата енергия, които във времето постигнаха качеството на автономен пластичен визуален код – печатът на Павел Койчев.

В своята артистична програма, авторът с лекота смесва неомодерни пластични кодове, с постмодерни игрови стратегии. Има уникалната дарба да внушава сериозни, дълбоки съдържания по един увлекателен, неочакван, дори забавен начин.Тази мащабна реализация на Койчев увенчава цялата му програма като художник, неговото усилие да намери пластичен отговор на енергиите на свободолюбивия дух на новото време, в което живеем.

Всяко време и всяко общество имат необходимостта от своите символи и колективни ритуали. „Водна паша“, със силата на своята визуална магия, носи много богато, многопластово естетическо и духовно съдържание. Асоциацията с библейското сказание за „добрият пастир“, е активното послание към днешния ден, с неговите исторически, политически и социокултурни колизии. С реализацията на този уникален проект е спечелено пространство за високата цел и функция на изкуството, да одухотворява и окултурява, да облагородява средата, която обитаваме, да ни открива към по-високи измерения на естетическата среща с тайната и смисъла на живота.

Днес ние сме дарени със светлината и очарованието на мито-поетичния свят на Павел Койчев, на неговата творческа виталност и артистични прозрения.

Трябва да благодарим на всички екипи работили с Павел, отдали енергия и висок професионализъм за реализацията на „Водна паша“. Трябва да благодарим на тези прозорливи общественици, културни деятели и администратори, дали живот на този уникален проект.

Да е жив и здрав, творчески креативен още дълги години, маестро Павел Койчев.

Септември 2022г.                         Проф.Станислав Памукчиев

Снимките са от стената на Росен Елeзов/ Rossen Elezov

Предишна статия„Руската намеса в съдбините на България“, новата книга на Ева Соколова идва
Следваща статияЗа болните деца и новородените книги