Владимир Лоски искаше да хвърли светлина върху отказа, с който Екхарт посреща всеки опит да се заключи божественото в едно или друго понятие. Ето защо той очаква и от нас същата скромност, която и сам проявяваше толкова естествено, очаква да се съгласим с окончателното незнание, което тук е истинното знание… Няма съмнение, че тази аскеза изразява възможно най-добре онова, което в душата на Лоски откликва естествено на зова на душата на Майстер Екхарт. Тайно сродство го е отвело при тюрингския доктор – не за да го одобрява винаги, но поне да му служи с онази духовна симпатия, пред която доктрините разкриват в края на краищата своите тайни.“

Етиен Жилсон

Владимир Лоски (1903 – 1958) е един от най-видните богослови на XX в. Син на известния философ Николай Лоски, чието семейство е изселено от Съветска Русия през 1922 г. Завършва образованието си в Париж, където живее до края на дните си. Преподава догматическо богословие и църковна история в института Св. Дионисий към Сорбоната. Забележителен познавач на източното светоотеческо наследство. На български са преведени книгите му: Мистическото богословие на Източната църква; Догматическо богословие (1993), Очерк върху мистическото богословие на Източната църква (2005), Боговидение (2010). Отрицателното богословие и богопознание-то у Майстер Екхарт е дисертационният му труд, останал недовършен поради внезапната кончина на автора.

От френския издател Морис де Гандиак
Предговор – Етиен Жилсон

Nomen innominabile
(Неименуемото име)

 • В търсене на неизречимото

 • Източникът на nomen innominabile

 • Безименността и много именността

 • Esse innominable
  (Неименуемото битие)

 • Екхарт и св. Тома

 • Две дълбинни присъствия

 • Виното в Кана

 • Мистик или диалектик?

 • Непознаването на Бога и на себе си

Nomen omninominabile

 • Nomen super omne nomen
  (Име, което е над всяко име)

 • Collatio esse
  (Даряването на битие)

 • Водите над твърдта и водите под твърдта

 • Словото без думи

 • Един път каза Бог, и два пъти аз чух това

 • Единият – име над всяко име

 • Първото определение на битието

 • Чистотата и пълнотата на биването

 • Unum et Omnia
  (Едното и всички неща)

 • Opposito nihil mediatione entis
  (Противопоставяне на нищото посредством биващото)

 • Единственото на всемира

Ego sum qui sum
(Аз съм, който съм)

 • Откровението на единственото Битие

 • Quidditas et anitas
  (каквина и anitas)

 • Божествената самодостатъчност и тварната немощ

 • Reduplicatio
  (удвояване)

 • Аз живея, защото живея

 • Предметът на метафизиката

 • Познанието на каквините

 • Каквината и esse secundum

 • Нивото на субстанциалността

 • Essentia et Esse
  (същност и битие)

 • Двете нива на есенциалност

 • Inteligere et esse
  (мислене и битие)

Regio dissimilitudinis infinitae
(Страната на безкрайното неподобие)

 • Тварното неподобие, умът и благодатта

 • Благодатта, славата и божественото неподобие

 • Ascensio intellectus
  (Възхождането на интелекта)

 • Апофаза на противопоставянето

 • Противопоставяне на intelligere и esse

 • Ens cognitivum и ens reale
  (Познаваното биващо и реално биващото)

 • Умопостигаемите species и причините-образци

 • Семенните основания и божественото слово

 • Интелектуалният нихилизъм и нетварността на познаването

Splendor in medio
(Сияние по средата)

 • От уподобавяне към единство

 • Противопоставяне и не-противопоставяне

 • Indistinctio – distinctio
  (Неразличие – различие)

 • Dissimilitudo – similituso
  (Неподобие – подобие)

 • Rota in medio rotae
  (Колело в колело)

 • Аналогичната причинност

 • Бог като esse omnium и принцип на аналогията

 • Аналогичната предикация и учението за битието

 • Аналогия на атрибуцията

 • Qui edunt me, adhuc esurient
  (Които ме ядат, повече ще огладнеят)

 • A Deo et in Deo
  (От Бога и в Бога)

Imago in speculo
(Образът в огледалото)

 • Божествеността като форма и божественото Quo est

 • Формална причинност и божествена образцова причинност

 • Битие, живот, ум

 • Богословието на образа и обожаващите трансформации

 • Аналогията при преображението в същия образ

Съкращения

Представяне на книгата на Владимир Лоски „Отрицателното богословие и богопознанието у Майстер Екхарт“ (Фондация „Комунитас“).

На 31 януари (вторник) от 18.30 часа в Новата конферентна (Огледалната) зала на Софийския университет (етаж 2, северно крило на Ректората). За книгата ще говорят проф. Калин Янакиев, проф. Георги Каприев и Тони Николов.
Проводач Анрей Романов

https://fakel.bg/%d0%bc%d0%b0%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%80-%d0%b5%d0%ba%d1%85%d0%b0%d1%80%d1%82-%d0%b0%d0%b7-%d0%b2%d0%b0%d1%81-%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%85-%d0%be%d1%82-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b0/

Майстер Екхарт, Аз вас избрах от света…

Предишна статияХристос Хартомацидис за „МОЯТ ШАБАТ“ на Вивиана Асса
Следваща статияМАРТИН, ХЕЛИ, АЗ, разказ от Георги-Момчил ПОПОВ