„Във Ючбунар отново ще заблещукат кръчмите,
брадясали мъже ще се изгубят в мрака
и някой старец тихо с очите си измъчени,
с бастун и със лула ще седне сам във парка.“
Ал. Вутимски

тъй както утрото се спъва
и хвърля хребета далеко
забравен в старото легло
лежеше в тъмното човекът

разсечен с белег под окото
лицето със съсирна кожа
преминал през небе и пръст
и паднал два пъти под ножа

захвърлен като клон след буря
очите – облаци до жълто
пропита глухо за да знае
дали е жив дали е мъртъв

дали е мъртъв или шава
дали земята още дращи
синът му в зимата замина
и цветни картички му праща

дали да стане или вече
да сплита тръните и пътя
омръзна му в нощта да чака
и спомените да разплита

попита сянката отгоре
която като прилеп спеше
а тя премигна не отвърна
защото времето броеше

той хръкна с дума и изпсува
все този път все този прах
и плюна кръв и плюна лига
не съм такъв какъвто бях

изметнал коловоз до скеле
обричал се живял презрян
във джоба – молив и хартия
и срутен стих за срутен храм

години… сенките се свили
дъските грапаво легло
а чакал времето да се обърне
да проговори ангелът с добро

да грейне нещо като слънце
да стопли със висок топлик
да има смисъл пътя под небето
дори за час дори за миг

години… грохнала плътта в
омразна до налудност стая
иконата – все там виси
и прилепът все лющи края

и пак таванът се задъхва
а той на лакет стърже кожа
ръката – счупен клон трещи
и да си сложи ризата не може

таз сутрин слънцето изтръпна
провисна над тополите далеки
и сякаш с лупа на окото
се вгледа в пътя на човека

а той продъхна и умря
спокоен някак а очите сини
пред края си видя жена –
богиня с кошничка маслини

 

Предишна статия„Корените“ на Василен Васевски
Следваща статия4 дни под небето на Тибет, Боян Чуков, глава из „Матрицата отвътре“