„РАЗТУРЯЙ, ЗЛАТО МОМЕ, МАГИИТЕ“
– разказ от едноименния ръкопис, който, ако е рекъл Господ, някога ще види бял свят

РАЗТУРЯЙ, ЗЛАТО МОМЕ, МАГИИТЕ

Като почнеха да пият нашите мъжки змейове в понеделник, в сряда следобед бръснарят от Тетевен идваше да ги бръсне, както са по масите в кръчмата. Вземаше им главите от ракията, както се казва, и ги бръснеше във въздуха. Главите и брадите на пиещите висят във въздуха, а той ги бръсне. От неволното клюмване обаче по бузите им оставаха петна от брада и после всички се майтапеха, че имали туфи по бузите си и можели да крият там червилото на чужди булки.
Голямо пиене падаше. Ракията в юзовете изчезваше, сякаш стъклените шишенца бяха пукнати и никой не броеше ни юзове, ни ракии, ни обществени строеве, ни пари в джобове и банки.
Кръчмарят викаше нарочни музиканти. В кръчмата пееше Кольо Княза.
Как пееше Кольо Княза съм разказвал вече. Той беше брат на баба, обущар, серкмеджия и любовник и като запееше, кръчмата почваше да се върти като грамофонна плоча – и маси, и столове, и тезгях, всичко се върти. Пее Княза, а останалите жадни същества му ставаха и братя, и обожатели, и крепостни селяни, ако обичате.
Музикантите, които кръчмарят викаше за тези седмични ракиени олимпиади, бяха от Торос – едно село на двайсетина километра от Гложене надолу по Вита, под Боаза. Викаше точно тях за музика, защото освен с пръстите си, тези музикални зверове свиреха и с носовете си. Подушваха от сто километра кой каква болка има и му свиреха за нея. Ако си болен от любов – любовни свирни, ако ти се е зачернил животът – разплакани музики, а ако ти се живее бавно – свиреха полека.
Подушваха тези тороски свирджии кой какво иска и с една цигулка, един кларинет и тъпан правеха така, че кръчмата ту да умира, ту да се съживява. И да ви кажа честно, освен всичко друго имаха и много дълги носове – едни такива големи и дълги.
Ако съм човек на място, ще призная, че в гложенската кръчма играеха и ножове и пищови. Имаше и такива работи, но аз ще си премълча за тези хладни и огнестрелни преживявания. Ще спомена само две – да не е без хич.
Скараха се за жена двама титани на ракията – Лачко Лисицата и Петьо Памука. Скараха се така, че Памука намушка десетина пъти Лисицата с малка чикийка. От Лисицата вместо ракия взеха да излизат мехури – розови кървави мехури, и когато всички мислеха, че Лисицата ще си подвие опашката към рая, той както баладично лежеше и пъшкаше, поиска да пуши. Изпуши две цигари и оздравя. Оздравя и плака за невярната си любов, заради която получи пробождания с малка чикийка по тялото.
Вторият случай беше с пищов. Горският на селото беше голям стрелец и като се напиеше, искаше да гърми по цигари в устата на присъстващите в кръчмата юнаци:
– Ти на мене вяра имаш ли ми? А кажи ми де! Имаш ли ми ти на мене вяра? – питаше горският някой отчаян от живота тютюнджия.
– Как да ти нямам? – отговаряше осъденият на смърт и слагаше в устата си цигара, сякаш си слагаше въжето.
Прааас! – В стаята плъзваше мирис на барут и цигарата хвръкваше, счупена на две. Праас! – Още един куршум в тавана – за всеки случай и за келешлък.
И на горския сърцето му идваше на място.
Само ще спомена като лек детайл, че от устата на нашия осъден капеше и кръвчица, ама това е нищо работа, детайл.
Пиенето на ракия почваше в понеделник, бръсненето се организираше в сряда, в четвъртък идваше музиката от Торос, ножовете и пищовите обикновено се случваха в петък, а в събота свършваше мезето.
Това мезе винаги свършваше в събота и ставаше страшно. Да изпиеш толкова ракия, да изядеш толкова зеления за салата, да си подлагаш толкова сланина и накрая всичкото това съкровище да изчезне. Ракията в Гложене никога не свършва – тя е като кръговрата в природата. Хората си варят по два-три тона сливова за свои нужди и ракията просто няма как да свърши. Но виж, зеленията за салата и сланината за мезе се изгубваха по някое време на този четирийсет и два градусов маратон за жадни мъже.
Ще попитате кога спяха тия хора? Те не спяха никога, не бяха спали откакто се бяха родили, та до ракия ли ще заспят?
Свършваше салатата и кръчмарят се хващаше за косата. Не за косата на главата, както си мислите, а за косата, която виси в сайванта и служи за косене на трева и люцерна. И защото работата беше на живот и смърт с тая салата, той бързо, със замах в кръста, отчаяно и почти в безсъзнание правеше няколко откоса в люцерната, която растеше в задния двор. Събираше я в кръчмарската си престилка и след малко пълнеше чиниите с люцерна. В задимената кръчма тази новородена салата имаше тъмнозелен цвят, но кой ти гледа зелени цветове при тая подчертано жълта на цвят ракия?
Нашите герои след няколко часа се подуваха от люцерната, коремите им отскачаха напред и се заобляха, но го отдаваха на неспането, лошия въздух и влажния планински климат.
Ако някоя крава в селото, не дай си боже, се напасеше с люцерна и се подуеше, викаха ветеринарния фелдшер, той я дупчеше по корема с едно шило и работата се оправяше. Но понеже ветеринарният беше въздържател, никой в кръчмата не се сещаше за него и работата се разминаваше от само себе си и от щастие, и от любов към живота.
Когато обаче свършеше сланината за мезе, работата добиваше катастрофални размери. Да свърши гложенската сланина е все едно да свършат слънцето и въздухът за всяко живо същество, все едно да свърши животът на милата ни планета.
Тази сланина е налагана със сняг, прозрачна, мека, памукова, блажничка, с малко кожичка, оваляна в стрити билки, с много червен пипер, опушена с орехови черупки и непременно увита във вестник, пристегната с канап и увисена в тъмно мазе.
Тя се реже по специален начин – тънко, бавно, настрани, с изплезен език и с леко криво ножче.
Направих това описание, защото сланината свърши и кръчмарят – нека му споменем името – Палигоря, трябваше немедленно да достави на пиещите от една седмица точно такава незабравима сланина.
Този Палигоря, на когото му се беше запалила главата, тича насам-натам, а сланина няма и няма. Свършила в цялото село и в Тетевен, и в Рибарица свършила. Няма и на връх Вежен, даже и на Луната няма.
Музиката от Торос е заспала и свири само във вид на хъркане. Княза гледа с бялото на очите си, потропва юзчето със сливовата ту в челото си, ту в масата. Другите водовъртежи на ракията са настръхнали и ръмжат и Палигоря разбира, че е настъпил кулминационният момент на пиесата.
Сеща се нещо, изтичва в несвяст до една тайна стаичка, отваря една ракла, останала от старите времена и от Присъствието, рови се, рови се в нея и накрая вади един турски фес. Вади от раклата този избелял, изтънял и просветнал от годините фес и тича в кръчмата. Тайно зад тезгяха разглежда феса, вижда, че не е баш червен, а розов, че е мазничък покрай ушите, вижда му се тънък и лееко-леко и с изплезен език почва да го реже. Почва да реже този турски фес на тънко, както се реже сланина. Докато реже, все пак си мисли – ами ако някой каже, че е жилава?
След малко юзчето на Княза се дрънва за наздраве в други юзчета, чува се „да живейш, бай Кольо“, някой примлясква с последната сланина и точно тогава Княза запява: „Разтуряй, Злато моме, магиите…“
Ех, каква песен е тая:

Разтуряй, Злато моме, магиите,
и твоите, Злато моме, и моите…

Разтуряй ги тия магии, ама като не можеш? А и като не искаш…
От такова пеене всичко живо започва да плаче, но и отива да поживее за малко на небето, докато трае песента.

НАЛИ ТИ КАЗАХ ДА НЕ СЕ ОБРЪЩАШ

Вървя си през Борисовата градина. По средата на пътя, до оградата на обсерваторията, срещам бивш депутат. Забравил съм името му, но се сещам, че беше царист. Няма как да не си спомням смаленото му колкото длан или юмрук лице, залепналата за черепчето му тънка и бледа кожа. А катинарчето от посребрена брада прави образа му още по-депутатски и паметен. Тъмносиният му костюм сигурно струва повече от надеждите ми за топла зима.
А есента в парка прелива и се стеле навсякъде.
Малките кули на обсерваторията са наклякали, сякаш са гъби, и си пекат бронзовите шапки на слънце.
С депутата върви дама и води куче. Кучето е сетер и бледокафявата му козина лъщи кестеняво.
Депутатът е тържествен, почти отнесен, а парфюмът му се развява във въздуха чист, прозрачен и боров.
Този човек не е в парка, на Шанз-Елизе е, мисля си аз, като го гледам. И на Северния полюс да е, и в пустинята да е този тъмносин костюм, винаги е на Шанз-Елизе.
Сетерът се закача с гълъбите, гони ги, замира пред тях. Гледа шипките, души червената калина. После вдига крак и се умълчава.
Дамата се е разтворила в есента.
А депутатът не вижда нищо, абсолютно нищо – ни листа, ни паяжини, ни дървета, ни синевата в небето.
От толкова самовлюбеност са се стреснали даже кулите на обсерваторията и са се изравнили с тревата. Уж бяха гъби, а сега ги няма.
Не искам да се обръщам, ама се обърнах да погледам този син костюм в гръб. И виждам – божеството със смаленото лице има крив крак. От коляното надолу левият му крак се вгъва навътре. Обувката му даже се е изкривила навътре. И бившият народен избраник го знае. Подозирам, че усеща как го гледам, и се мъчи да си изправи крака, мъчи се да го измести наляво. И не може, и не може, и се предава.
Тогава един гарван почва да ми се смее. Навежда си шията и главата към земята, изправя ги, поглежда ме и чувам:
– Нали ти казах да не се обръщаш? Нали ти казах…

КОЙ С КОГО, ЗАЩО И ЗА КОЛКО

Чаршафите на нашите политици и големци, да ме прощавате за израза, вече не са чаршафи, а тоалетна хартия. Кой с кого, защо и за колко – това е държавната тема номер едно. Политическата тема номер едно.
Не че по другите страни го няма – има го и още как. И там от панталоните на властниците и от роклите на красавиците изскачат новини, клюки, че и деца понякога се раждат.
Всичко има по тоя шарен и размножаващ се свят, но ние сме върхът. Тук се снимаме, прожектираме, обсъждаме, обвиняваме, хвалим и отричаме едновременно.Тук в българската версия на „Широко затворени очи“ се мяркат кадри от „Козият рог“, „Неприлично предложение“, „Ела завържи ме“, „И твоята майка също“. Какъв филм сме направили само – незабравим завинаги.
Сигурен съм, все повече съм сигурен, че властта се крепи на нашето незнание. Защото ако знаехме какви ги вършат тези Жадни за любов тела, отдавна да сме ги помели като есенни листа след дъжд.
И въпросът не е, че се въргалят в сласт и пари от залез до залез – въпросът е, че командват с междукрачието си и от междукрачието им зависим всички. Голи хубавици и голи хубавци – това получихме като политическа зестра през последните години. Да ни е честито!
Животът не е манастир, но не може и да е като при Калигула. Тогава са се оправдавали, че и боговете правят същото. Но за това тихо, че нашите нови богове могат да чуят и да си намерят алиби.
Един спомен от юношеството ми идва на ум.
Близо до нашето село – на една стръмна ливада, в непластено сено, една вечер видят мъж и жена да се любят. Гледах ги, кръвта и кожата ми пламнаха, премалях, не издържах и побягнах.
После – след време, споменах за това с половин уста на циганката Русанка, дошла да иска нещо от баба ми. Нямаше на кого и казах на циганката Русанка.
– Всички го правим – рече тя. – Ама е много грозно да го гледаш.

Николай Милчев

Предишна статияВасил Славов: Мъжете, които се оглеждаха във високото езеро на небето
Следваща статияПоетът преводач Людмил Димитров с висока награда