Популярни

Нещото

Нещото Лежеше с очи, широко отворени, единствено тях той все още можеше да движи. Не, не очите, само клепачите. Не усещаше нито тялото, нито крайниците...