Васил Славов е градски поет, поет без родeн край, но пък с родна столица. Не е дишал пейзажите на крайните квартали, не се е вслушвал в махленските им разправии, опознавал е света около себе си в зелените пелени на Витоша, губел се е в сънищата на млечните ѝ мъгли. Но не само по своя произход поезията на Славов е различима, а най-вече заради интелектуалната ѝ свръхчувстви – телност и болезнена разсъдъчност. Поетиката на Славов е поетика на катарзиса, на пречистването на съвестта. Това е изкуството на изпитанията: да не се поддадеш на мрачните предчувствия, искащи да те превърнат в „Звяр“, да не се озовеш в „Следверие“-то, където хленчат бедните духом, да си част от състраданието на мислещото човечество. В издирването на себе си Славов се преоткри като „Ням“, в онемяването от несъгласията си, но сега излиза с цялата си мощ на повърхността на космическия океан с виденията си в „Ахав“. Тук биваме облъхнати от светлоструйна драматична изповедност, от изобилието на словоцветието, застиваме в размисъл пред гибелната съдбовност на безподобната му лирика.
И в тази книга авторът е строг към обострената си чувствителност, преминал през дългия, кръстов път на приношението и опрощението, за да застане до най-надарените поети на своето поколение, но с неподражаем силует, с различен, магнетичен профил и с респектираща модерна душевност. Той осъзнава това.
За нас остава да проумеем поетическото му познание. И да се доверим на смисъла и надсмислите на мъжествената му поезия.

Румен Леонидов

Предишна статияHЕГЛАСУВАЩИЯТ ЧОВЕК, от Живко Желев
Следваща статияКАПАН ЗА ОМАРИ, разказ от Атанас Стойчев