Уважаеми господин Леонидов,

Чрез многоуважавания от мен „Факел” разбрах за книгата на Акад. проф.д-р Григор Велев „Чуждопоклонничеството  и българските национални интереси”. Тъй като с удоволствие чета, всички публикувани или препоръчани от Вас материали и книги, прочетох и двата тома на Акад. проф.д-р Григор Велев.

От уважение към Вас и господин Велев, Бог да го прости, искам да обърна внимание на един факт  – в том 2, стр. 83, в материал посветен на Илия Минев пише:

Година преди смъртта му, през януари 1999 г. осем партии и движения внасят при тогавашния президент Петър Стоянов предложение да бъде награден с орден „Мадарски конник” за заслуги към България, НО БЕЗ РЕЗУЛТАТ.”

Истината е, че на 11 декември 2000 г. президентът Петър Стоянов награждава посмъртно с Указ № 442 Илия Минев за „изключителните му заслуги и мъжество, проявени в последователната му борба срещу комунистическия режим” с най-високото българско държавно отличие Орден „Стара планина” първа степен – отличие много по-високо от ордена „Мадарски конник”.
В същия ден с указ №  441 с Орден „Стара планина” първа степен е награден посмъртно и писателят Георги Марков „за изключителната му гражданска позиция и противопоставянето му на комунистическия режим”.

Ордените са връчени на наследниците на Илия Минев и Георги Марков, в присъствието на много техни приятели и журналисти, а указите за награждаване са публикувани в Държавен вестник.

Тъй като съм преподавател по история, смятам че обективността и точността са най-важните, в която и да е книга на историческа тематика.

С уважение,

Петя Георгиева
Учител по история

Предишна статияАкварелният поет, нови промисли
Следваща статияСЛОВЕСНАТА ЖИВОПИС НА ГАЛЕН ГАНЕВ