Един документ, който днес включих в книгата си „Етнодемография на българите в Албания“. Това са части от писмо на Дружество на строителите „Голо Бърдо“ и строителна фирма „Голо Бърдо“ до мен. Елбасан, 10 юли 1994 г.

Оригинален текст на голобърдски диалект с албанска азбука:

…Vie kako cërkva maqidonska ne moite da ja pravite zashto taja esti bugarska cërkva…
Na ovja moment jas im rekov na popoite ot Makedonija shto cërkvite v Gollo Bordo, vo Vërnik i ovaja v Elbasan shto se bugarski cërkvi i ne makedonski…
Jas im rekov na popovite: Vie imate zgresheno adresa za narodot v Gollo Bordo, zashto jazikot shto zborit ovja narod esti bugarski jazik i ne makidonski. Zate moite da si odite ot ke shto ste dojdeni…

Транскрибция на българска кирилица:

…Вие како църква макидонска не моите да я правите защо тая ести бугарска църква…
На овя момент яс им реков на попоите от Македония що църквите в Голо Бордо, во Върник и овая в Елбасан що се бугарски църкви и не македонски…
Яс им реков на поповите: Вие имате згрешено адреса за народот в Голо Бордо, защо язикот що зборит овя народ ести бугарски язик и не макидонски. Зате моите да си одите от ке що сте дойдени…

Адаптация на български книжовен език:

…Вие като църква македонска не можете да я правите, защото тази е българска църква… На този момент аз им рекох на поповете от Македония, че църквите в Голо Бърдо, във Върбник и тази в Елбасан, че са български църкви, а не македонски…
Аз им рекох на поповете: Вие сте сгрешили адреса на народа в Голо Бърдо, защото езика, който говори този народ, е български език, а не македонски. Затова можете да си ходите от където сте дошли…

Предишна статияАко бях с медицинските сестри на срещата с Борисов…
Следваща статияОт арабската пролет до арабския хаос