Популярни

Поетът, детето*, от Морис Фадел

Поетичността не зависи от разбирането. Нещо може да ни изглежда или „звучи“ поетично, без да е необходимо да познаваме неговия смисъл. Френският език има...