Благовеста Първанова е на 21 години. Учи българска филология в Софийския университет, в трети курс. Завършила е Професионалната гимназия по туризъм, където преподавателят й по философия я насочи към литературата.

Родена е София и е прекарала тук целия си живот до момента. Споделя че е пораснала „в спокойна и хармонична семейна среда, изпълнена с много любов, и в същото време в един динамичен свят, който големият град неминуемо предоставя. Може би този контраст е бил и моето най-голямо вдъхновение през годините”.

Нейни стихотворения са отличавани на различни конкурси:  „Светещи хора“ –
с трето място в националния конкурс за поезия на тема „Вяра“, посветен на Никола Вапцаров, „В дълбокия мрак“ – селектирано, а впоследствие представено от Михаела Филева на събитие, организирано от Уницеф и Пощенска кутия за приказки.

 

 

Тромпетистът

По този път минавам тридесет и пета.

Човекът пак стои и свири тук.

В усмивката – печал, в ръцете му – тромпета.

Тъгата крие с празничния звук.

 

По челото се стича струйка пот гореща.

А зима е. И нещо му тежи.

В ръцете си тромпета даже не усеща,

той като перце във тях лежи.

 

С празен поглед той към нищото се взира.

Какво ли иска да открие там?

Под скъсаните дрехи тайнствено прозира

сива пепел от угаснал плам.

По този път минавам тридесет и пета,

но на света изглежда, че е сам.

В очите му печал, в ръцете му – тромпета.

А той стои и още свири там.

 

 

 

В дълбокия мрак

 

Дълбоко, дълбоко в недрата,

в морето, без път и без плът,

дълбоко, отвъд красотата,

където умира светът,

дълбоко, в безкрайното черно,

което крещи и тежи,

което безлико и скверно,

и тайно в душата лежи,

дълбоко, дълбоко заровен

и дяволски, дяволски стар,

надига се зъл и отровен

излязъл от пъкъла звяр,

където пирува с кръвта ни

безкръвно това същество,

което с душите се храни –

и стръвно, и зло пиршество…

 

Високо, високо в небето,

високо, над земния ред,

високо, високо, където

тъмата владее навред,

където зловещо се хили

с безлика, злокобна уста

създание мрачно и силно,

най-древно и силно в света…

където животът се свежда

до този безпаметен миг,

когато с последна надежда

заглъхва последния вик,

където са адът и раят,

над всичките земни неща,

където безкраят и краят

в прегръдка сесливат в нощта…

 

Далече, далече от Бога,

на другия край на света

там вихри се демонски огън,

който смразява кръвта…

далече от пристан, далече,

във бездна от гняв и печал,

където безпомощни вече,

зарити в омраза и кал,

душите ни бедни и бледни,

сковани, сковани от страх,

с въздишки, въздишки последни,

раздрани от раните в тях…

където светът се разпада

Разкъсван от демонски мрак,

където и дявола страда…

бях там. И върнах се пак.

 

 

 

Стъклената менажерия

 

Като нощни холограми

с лунно облекло,

ще постави във дланта ми

конче от стъкло.

 

Аз внимателно ще взема

кончето в ръце

и неволно ще превзема

нейното сърце.

 

Като мъничко мънисто

сред безброй звезди,

на челото му сребристо

рогче ще блести.

 

Ще повярвам в еднорози.

Тя ще заискри.

Синя роза, синя роза,

ти къде се кри?

 

Като капчица дъждовна,

крехка, в този свят,

тя е трепетно-любовна,

стъклена на цвят.

Тя е роза. Тя е тази –

синята сред нас.

Още с кончето в дланта си

ще си тръгна аз.

 

 

Ревност

Тя е вещица, черна прокоба

и в гърба ти забита кама.

Тя те сграбчва и тегли към гроба.

Тя е писъкът, щом си сама.

 

Тя е тиха, когато я викаш,

до полуда потайна, до крах.

Тя е стон. От душата ти блика

и връхлита, усети ли страх.

 

Тя е блудница. Нота по нота

изкрещява една тишина.

Тя на пръсти танцува живота

и те храни с отровна храна.

 

Щом надигнеш глава те връхлита

и веднага подлага ти крак.

Тя е възелът, който преплита

обичта ти в омраза.  И враг.

 

 

Пандора

Излизаха дяволски, мрачни създания,

с пълзящи и черни тела,

крещящи, пищящи, гнетящи страдания,

с оваляни в сажди чела.

Ликуващи, грозни, от болка подхранени

вършеещи в своята мощ,

ликуващи, сеещи ужас, неканени

и с дъх като ледена нощ.

Извираха сякаш от ада и литваха,

едно подир друго навън –

черни и скверни те идваха, идваха

сякаш прииждат насън.

През адските двери те сякаш минаваха,

над тях като черна дъга,

и не прощаваха, не пощадяваха,

разпръскваха страх и тъга.

Напускаха, пускаха без съжаления

опасна отрова над нас

навън изпълзяли от свойте селения

ужасни, надаваха глас.

Виновна за черната, скверна, нахлуваща,

рушаща света ни злина,

бе станала нежна, небрежно-вълнуваща,

една любопитна жена.

 

Изплуваха те от недрата на мъката,

почернили женския чар,

Предречено бе да не спази заръката

за онзи, греховния дар.

И плъзваха те по света, утоляващи

гладът за рушителен бяг,

все по-ужасяващи, по-угнетяващи,

и нямаше, нямаше бряг.

Политаха те и подобно художници,

стиснали четка в ръка

сновящи злокобно, сякаш във гробница,

рисуваха черна река.

В нея удавяха всяко дихание,

бленуващо слънце и мир,

изстръгваха всякое нежно ухание

от тая, печалната шир.

Накрая надеждата, малката, бледната  –

на дъното там заблестя

тази мечтателка, тази – последната,

остана в кутията тя.

Ако я търсим, ще видим по жиците

мъничка птичка една.

Те – белите птици живеят в зениците

на грешната, вечна Жена.

 

 

Страх от смъртта

 

Там някъде, някога, в светли проблясъци,

безспирно… сега и преди

сред стонове, тонове кърви и крясъци

където светът се роди,

под белите облаци, с първо ридание,

в постелите, в светлите дни,

в тъмните нощи, без оправдание,

където светът ни плени,

където в лъжливи ръце, с обещания,

животът пое ни за стръв,

нас – малки и жалки, и слепи създания

оплискани в грях и във кръв.

В тихите делници, в светлите празници,

сред викове, болка и пот,

се раждахме ние – невинни участници

в борбата на име Живот.

 

Там някъде, някога, в сълзи, тържествено,

приветстваха нашия час.

Случайно, незнайно, безкрайно естествено

животът се вливаше в нас.

И идвахме. Голи. Нечестно въвлечени,

въздух поели едва,

в човешките грешки. Скверни, обречени,

невинни до днес същества.

В общия, буйния пламък запалени

от малка, немирна искра,

преди да усетим и бяхме опарени

от тази злокобна игра.

С песни и смях, с надежди, с прозрения,

приветстваха нас на света,

И тръгвахме – вярващи, Божи творения

по адския път към смъртта.

 

Там някъде, някога, в нас са изливали

свята, Божествена мощ.

Как сме дошли и къде сме отивали,

забравяхме нощ подир нощ.

Невинно, грижливо облечени в сънища

оставяхме себе си там,

където в небето следите от пътища

се криеха в нощния храм.

Където в безкрая на тези видения,

дошли като спомен в съня

на живия грешен човек, на родения

на тази бездушна земя,

се заличавахме вещо, стремително,

без да остане от нас

даже и помен. Унищожително.

И до последната част.

 

Там някъде, някога, там в суматохата…

Днес. Винаги. Век подир век,

където детето възражда епохата,

пораства. И става човек…

Живи и диви, малки, космически

атоми в земния хаос

ние се впускахме в този магически,

красиво-величествен валс.

Плахи, объркани, жалки, нечуващи

живеехме само наглед.

Бавно живеещи, бързо танцуващи

танца си призрачно-блед.

Не знаехме как да живеем. Не знаехме

на вечния Космос реда.

Но ние се раждахме, ние чертаехме

своята бледа следа.

 

Там някъде, някога, тихо си тръгваше

залезът в нашия ден.

Този измамник – Животът – изстръгваше

с топъл дъх, вопъл студен.

И без оправдания, без огризения,

копаеше гроб подир гроб

за изтерзания, за омерзения,

за своя величествен роб.

Щом земята погълне обратно в недрата си –

без глас, без тела, без лица –

нашите земни и тлетнни остатъци,

ще кажем на наште деца:

И ние преди вас сме тук съществували –

ще вием без глас от пръстта –

И някога, някъде сме се страхували

досущ като вас от смъртта.

 

 

 

 

 

* * *

Щом денят замижи, натежал от умора

и от дрипава, глуха печал,

знам, светът е ограбен от вземащи хора.

Всичко свое на тях е раздал.

 

Щом светът в щедростта си остане безцветен

и сиротен, безличен… раним,

и застане пред всички ни беден и бледен,

знам, ще свърнем глави настрани.

 

Щом светът се поспре и приведен посърне

ще го вдигаме с крясък „Върви!“

И ще искаме, знам, пак такъв да се върне –

без да стене, гори и кърви.

 

Щом денят замижи, омерзен от умора,

разболян от жестокост и грях,

знам, тогава ще дойдат и светлите хора.

Но какво ще остане за тях?

 

 

Тогава ни обичайте, момчета

 

Понякога грешите безпогрешно

и някак непохватно по момчешки.

Но впрочем е чаровно – и е смешно –

едни такива симпатични грешки.

 

Когато ви тежи до изнемога

от целия товар на раменете,

тогава ви обичаме до Бога!

Тогава сме ви силата, момчета.

 

Понякога по-силни сме, защото

когато сме ви нужни – сме опора;

готови да ви върнем към живота,

да ви превърнеме отново в хора.

 

Когато в нас надбягват се тревоги

с огнени иглички за крачета,

тогава ни обичайте, за Бога!

Тогава ни обичайте, момчета.

 

Порочният кръг на нашето съвремие

 

Чу се отнякъде крясък:

„Трябват закони, но нови.“,

скоро последван от трясък.

„Тая система ни трови!“

Някой нехайно затрака

шумно с бутилки от водка.

После отекна в сумрака

стон. И пиянска походка.

Нещо се счупи на части

и се разтвори в безкрая

с всички отминали страсти

в тая забравена стая.

 

Съмна и някой  простена:

„*бах я и тая държава!

Само крадци и кретени.

Краят ѝ май наближава.“

Стана. Извиха зловещо

в миг и пружините стари.

После по навик и вещо

пъхна си в джоба цигари.

Псува, руга и се мръщи –

нямаше как без заплата.

После излезе от вкъщи

и се изгуби в тълпата

„Що за работник, за Бога!“ –

шефът печално проплака.

„Работа, работа много –

той си седи и си чака.

Като на гости го дава“

После съвсем се окая.

„Що за проклета държава?

Как ще я караме тая?!

Щял да си търси правата –

и да го махнеш не може“.

Хвана се той за главата.

„Как ще я караме, Боже!“

 

А пък държавата клета

кой ли не си я подмята.

Всеки си мие ръцете –

винаги в друг е вината.

Който властта притежава

много ще има да пати.

„Хайде, иди управлявай

тези глупаци инати!

Искам си нервите здрави“ –

казва уверено всеки.

„Няма какво да се прави –

цялата власт е в човека“.

 

Предишна статияСлово за „Четвъртъците” на Георги Цанков
Следваща статияПреражданe, разказ от Десислава Шопова