Популярни

ОРЕХЪТ, разказ от Любомир Калудов

Дърво е орехът, но не е като другите. С никого не се сдружава да направи гора. Единак. Дълго живее, високо стърчи, не дава наоколо...