Иван Николов е журналист, публицист и издател. Той е  директор на сп. “България-Македония” и изд. „Свети Климент Охридски“. Иван Николов е един от най-големите познавачи на балканските въпроси, автор на многобройни статии и книги по темата. Текстът е написан специално за БГНЕС.

В предизборната суматоха в РС Македония, медиите, които са под контрола на най-ретроградната сърбокомунистическа върхушка, продължават да хвърлят кал върху  договорите с България и Гърция, разтворили вратата към евроатлантическата интеграция на държавата. Известно е, че България  е винаги обект на по-специални нападки и очерняне, което подхранва самочувствието на македонистичните пропагандисти. Един подобен текст, авторката Виолета Геров (сърбизирано презиме – б.а.) е озоглавила  „Македонско-бугарска комисиja:изборен одмор за Гоце Делчев и историjата на Македониjа”, публикуван във в.”Денешен” на 12 януари 2020 г,.синтезира цялата философия на подменената истина за миналото на тази държава. Авторката цитира следните думи на проф.Драги Георгиев, съпредседател на Смесената комисия:
„Не може да се разговара за граденье добрососедство ако jа негират нашата историjа од втората половина на 19 век до 1944 година и ако владее ставот дека во 1944 година со декрет сме станали Македонци во федеративна   Jугославиjа.”

Тези думи на проф.Георгиев ме връщат към една друга публикация в македонската преса.

На 1 декември 2019 г. скопския вестник „Вечер” излезе с уводна статия, озаглавена,  „Пендаровски наjави БУГАРИЗAЦИJА НА МАКЕДОНИJА”.

Поводът е интервюто на македонския президент пред българската медия БГНЕС. В отговорите на зададените му въпроси Пендаровски с нищо не уронва „престижа” на държавно-идентитетската матрица, която до толкова е  стегнала  в стоманен обръч главите на новинарите, че те дават воля на страховете си от „чудовището”, наречено „Бугаризация”.

Тази статията на ”Вечер” тогава ми напомни за друг подобен случай,  когато същият този вестник по повод разпространението на  списание”България Македония” в Скопие излезе с две публикации, на 23 март и на 24-25 март 2007 г.издаващи същите комплекси и страхове –  „Бугарска пропаганда се шири од скопскиот площад”.

Къде е проблемът тук?

Проблемът е, че колегите, а и голяма част от интелигенцията в Скопие си живеят много удобно в пелените на югокомунистическата матрица за Македония, и всеки порив да бъдат разкъсани тези пелени   и те да се срещнат очи в очи с неподправената реалност, всява у тях ужас и страх.В надзаглавието  на поместения текст те пишат „Не само Гоце и Яне и председателот ни го земаа”.

Това и типичен пример на личностна и колективна комплексираност. Няма да споря с колегите, но  ще им предложа два теста за проверка на собственото им отношение към въпроса, който така ги тревожи.

ТЕСТ №1. В Окръжно-послание до ръководителите на местните комитети на Организацията от март 1901 г.  по повод  целта на засилените  репресии към  населението в Македония, Гоце Делчев и Гьорче Петров пишат:

„Първо. Да изловят всички по-живи, по-събудени и по-юначни БЪЛГАРИ…за които може да се допуска, че са в състояние да подбуждат и водят народа…

Трето. Градовете и селата, даже и горите и полетата да стегне в железни обръчи, та да стане положително невъзможна всяка обществена деятелност на БЪЛГАРИНА…”и т.н.

В биографията на Гоце Делчев, Яворов е записал много от неговите изповеди дословно.Например:”БЪЛГАРИТЕ в Македония  носят почти сами върху гърба си товара на революцията – и те са нужни, за да се продължи борбата ни, докато постигнем крайната цел…”.

Това е Гоце Делчев, но колегите от Скопие не искат да се срещнат с този Гоце, те искат да си останат затворени в железния скафандър на идеологизирания му образ. Така или иначе срещата им с документалната фактология е неизбежна.Нека да помислят и за този момент!
И това се отнася не само за новинарите!
Тъй като в  надзаглавието е споменат и Яне, нека да видим какво казва той за себе си и как  го възприемат другите.

ТЕСТ № 2. Защо английският вестник The Daili News  от  19 VIII 1908 г. пише, че турците предложили пари на Яне да основе „един български социалистически вестник?”

В брой 6 на в.”Коституционна заря” от 5 септември 1908 г., издание на левицата във ВМОРО  с главен редактор Димо Хаджидимов, пише:”…Ний сме БЪЛГАРИ преди всичко и представляваме интересите главно на БЪЛГАРСКОТО население в Македония и Одринско, на плещите на което е живяла и се е борила нашата Организация…”

А в края на декември 1908 г. и началото на януари 1909-а  двете групи на левицата,под ръководството на Яне, след разисквания решават да се обединят в една БЪЛГАРСКА НАРОДНА ФЕДЕРАТИВНА ПАРТИЯ (БНФП). Решават да слеят двата вестника „Конституционна заря” и „Единство” в нов вестник, с името „Народна воля” . В брой 1 от 17 януари 1909 г.  четем, че партията и нейният вестник си поставят за цел да представляват интересите „…главно на оная част на БЪЛГАРСКОТО НАСЕЛЕНИЕ, което съставлява подавляещо негово болшинство…”

Това е и Яне.

***

Македонското общество има един постоянен дразнител: националната митология, сътворена след 1944 г. Това е насилственото приобщаване на хората и историята към етноидеологизираната доктрина. За този процес, раздвоил и противопоставил хората, официално се мълчи, но писатели като Миле Неделковски и Младен  Сърбиновски, отдавна поставят пръст в  тази рана, като открито пишат за миналато, такова каквото е било. Покойните Живко Серафимовски – Аджия, Владо Мокров,  Панде Ефтимов и много други  техни колеги в публиицистичните си  текстове разголваха  и продължават да разголват  механизмите на идеологизираната лъжа. Поетът Венко Марковски написа своята драматнична изповед „Кръвта вода не става”, а верният, просмукан до кости с внушенията на югоидеологията за Македония, кинорежисьор Дарко Митревски, в продължение на десетина броя на в.”Нова Македония” през ноември и декември 2015 г. шокира съмишлениците си  с поредицата от статии с общото заглавие „Нашиот голем фалшификат”.
Най-неочаквано в тази вълна на ерозия  се включи и белградският вестник „Политика”.На 14 май 2016 г.там беше публикувана статията на Мария Бракочевич „Гоце Делчев – герой или антисръбски идеолог”.Поводът е смяна на името на булевард „Гоце Делчев” в сръбската столица. На въпроса на журналистката, защо се налага тази смяна, Горан Весич,отговарящ за тези проблеми в общината, заявява:”Промяната е напълно естествена, защото Гоце Делчев като основател и ръководител на Българската македоно-одринска революционна организация (БМОРО ) няма никакви заслуги нито за Сърбия, нито за Белград. Нещо повече, организацията, която ръководи е антисръбска…”

Стрестнати от процесите, рушащи македонистичната доктрина, академиците от МАНУ(Македонска академия на науките и уметностите – изкуствата)  на 3 декември 2019 г. разпространиха  обширен текст, озаглавен „Повелба за  македонскиот jазик”. Като повтарят цялата митология за изконността на употребяваната от 1945 г. езикова норма в младата република, македонските академици пропускат да изтъкнат най-важното. А то е, че  сътворяването на македонската азбука произтича от решение   на  Президиума на АСНОМ  от 7. XII. 1944 г.  В „Повелба”-та на МАНУ не се споменава и дума за трите комисии, натоварени да създадат македонска азбука и защо е разтурена първата  комисия, като са  изгонени най-компетентните  лингвисти Георги Киселинов, Георги Шоптраянов, Михайло Петрушевски и Христо Проданов.
Не се споменава и фактът, че на тяхно място във втората комисия е поставена Лиляна Чаловска, съпруга на партийния шеф Лазар Колишевски. Не се споменава и съпротивата на Венко Марковски против изработения проект, налаган  брутално от довереното лице на Белград Блаже Конески.
Не се споменава и ултиматумът на Милован Джилас:”Odmah uputite Malinsku, Konjeskog   i Markovskog    da definitivno   uredimo  pitanje  makedonske аzbuke.(Изпратете веднага Малинска, Конески и Марковски, за да решим  окончателно въпроса за македонската азбука).
Не се споменава  как тримата незабавно се озовават в Белград.Там Джилас , в присъствието на четирима сръбски езиковеди,  налага своето виждане, или по-точно виждането на ЦК на ЮКП как да изглежда македонската азбука.
Тримата се връщат в Скопие и е съставена Трета езиковедска комисия, която оставя пет сръбски букви в македонската азбука, но изключва буквата Ъ, за която упорито е настоявал Венко Марковски. На 3 май 1945 г. комисията излиза с решението за окончателния вид на македонката азбука, а на  5,6 и 7 май 1945 г. в.”Нова Македония” публикува решението за македонската азбука.
Ясно е, че авторите на тази азбука не са нито Св.Св.Кирил и Методий, нито Св.Климент Охридски, а Милован Джилас и ЮКП,  а Блаже Конески е македонският декор, прикриващ сянката на Вук Караджич.(По тези въпроси подробно писаха още през 90-те години проф.Стоян Ристевски от Охрид и Драгни Драгнев, роден в гр.Воден, Егейска Македония, а  живеещ в Торонто -Канада).

Защо МАНУ, в „Повелба за македонскиот jазик” не споменава технологията, по която е „сътворена” тази азбука през 1945 година?Защо за тези неща не се говори в училищата и университетите?Защо биографиите на възрожденците и революционерите се поднасят на широката общественост в одежди, „съшити с белите конци” на  същата тази МАНУ, а техните собствени самопризнания, самоопределения и езикът, на който са писали и изразявали те, продължава да се обвива в наукоподобна мъгла?В тази мъгла са обвити  и   двете статии на в.”Вечер”от 1 декември 2019 г, и на в.”Денешен” от 12 януари 2020 г.

P.S.Аз съм подкрепял винаги и ще продължавам да подкрепям евроатлантическия път на Р С Македония. Разбира се,  никога няма да се уморя да помагам, доколкото мога, на онези безкористно-честни мъже там, които въпреки оглушителните децибели на наследената пропагандна среда, напрягат всичи сили да отстранят от този път натрапения от титовизма етноидеологически образ на Македония.

Македонецът не е македонист!

 

           

Предишна статияПроф. Алтънков: Не цигани, а българи окрадоха България
Следваща статияСветостта на буквите и раните в София и Скопие от издевателствата над тях