ххх

„Всеки ден умира по някой близък, а се раждат само непознати.“

                                                            Дончо Цончев

Това небе бе някога разперило

ветрило върху знойното градче.

Не помня смърт, а само преселения

по времето, когато бях момче.

Полека, мъдро тръгваха си старците

със кърпичка във джоба – за из път

и с простата космическа порядъчност

от изгрева към залез да вървят.

Цигарите им вечер, сред звездите,

припламваха, мъждукаха едва.

И аз усещах благата им близост,

полегнал върху тъмната трева.

Тогава място имаше за всички

в това спокойно, сродно с нас небе

и нашите естествени различия

съзвучни бяха, в ритъм и размер.

А дните – с лекота на пеперуди –

прелитаха над буйстващи реки

и слънцето говореше със слюдата

неудържим и простичък език.

На място думи, с неотсечен корен,

тежаха чак от плод и от живот.

И бяха не декор за празни спорове,

а диреха към странниците брод.

Но ден след ден – несетно се възнесе

там, на небето, моето градче…

… Сега не зная кой съм и къде съм,

сред чужди люде чужд и поднебесен –

без времето, когато бях момче.

ЗЕЛЕНО

Глозгай, смърт, каквото е останало.

Глозгай, болест, дебнеща хиено.

Аз чрез вас се връщам в изначалното,

и се приютявам в непременното.

Толкова зелено е наоколо,

само върховете още снежни са.

Прави спънати, огромни скокове

бялата кобила на надеждата.

Ала не напред – назад препуска

по слънчасалия път към детството,

та във него като в сън да сгуши

цялата си светла неуместност.

Толкова зелено е, зелено,

че не виждам смисъл от предания.

Глозгай, болест, дебнеща хиено.

Глозгай, смърт, каквото е останало.

ЖИГ

Престъпник по природа е творецът.

Престъпник е, защото все престъпва

отвъд законите и бреговете

и глождят го утъпканите пътища,

пришпорва го номадски неизвестното,

далеч от тенекиените истини,

и той пристъпва –

тръгнал е след себе си

и може би отива към пустиня…

А след това и нея ще премине,

последвал някоя трева покълнала

или пък трън

от вятъра въртян…

В един случаен дъжд ще се изкъпе,

ще съхне по поляните,

прострян

като раирана затворническа дреха.

Той знае, че със нея е роден

и не очаква милост и утеха.

А съдниците му – нетърпеливи,

подобно влюбени пред среща,

канона за кураж цитират,

подготвят железата си горещи.

Сами усещат – кладата им мръзне.

На кухо бият всички ритуали.

Признание им трябва. И ще го изтръгнат –

живота им да потвърди, душиците им да погали.

Безмилостни –

за милост всъщност молят.

Убиват,

а копнежно някак светят.

Допира се желязото до голо…

Престъпник по природа е човекът.

ОБЛАЦИ

на А.

Това небе – море без брегове и пристани,

което има само глъбината си.

И червеят мечтателен открива във това предимство,

а птицата – навярно недостатък.

В което все тъй безпосочно плават

на облаците корабите меки,

докато уморени се разпаднат

на струи дъжд над глухите пътеки.

В което може и да няма никой,

ала без него никои сме ние.

И своите триумфални или пък предсмъртни викове

отправяме към него или в него криeм.

Умираме, но не е собствената смърт, която повече от смърт ни плаши – решим ли

ще можем винаги с едни гърди да я преварим.

Но щом зловещата й сянка над някой близък се съсири,

превръщаме се във безпомощни, съпътстващи я твари.

И стига ли това небе тогава? Безбрежността му, глъбината,

в които ехото на слабостта ни като в стена се блъска и отеква…

Живяхме, бяхме. И ще се разпаднем

на струи дъжд над глухите пътеки.

СЛЯПА ЛИЛИЯ

1.

Безвремието на познат градец, в дванайсет, точно по обяд,

отключих – опитен крадец – за да заситя мислещия глад.

Леговище е топлата просъница, където винаги витае двойникът

на устията ни разпътни, на пътищата, впити в корена.

Но премълчаното нима не бликва със матовия поетичен блясък

претенциозно като тиква, която е превърната в каляска?…

2.

… Бе зной и само черешаря лениво се провикваше отвън.

Черешите, в дисаги натоварени, тъмнееха като очи след сън.

Безкраен беше вестникът на дядото, внимателно изчитан ред по ред,

приготвяше обяда бабата, момчето пък го хващаше съклет.

Но ето –

влезе Лилия, изминала

съдбата си със седем само крачки –

от стаята със книгите и скрина

до обедните гласове във здрача й.

Но ето –

влезе Лилия със пъстрите и пърхащи като крила измислици –

съкровища от кораби, потънали

във очните дъна на нищото.

Без мамещата плът на цветовете и пламъка на дневното огнище,

полупритворените бледи клепки вещаят сякаш тайнствената нишка

на другата съдба… Скачени съдове…

И празните очи изпълнените пълнят…

3.

Неосъзнаван миг на съучастие – не фрагментарни мисли, не и символи,

а образи – плероми властни…

Момчето е посегнало към книгите.

Все още пеят нощем дървоядите, ръждясалата си от старост песен:

„Един ден в стаята на сляпата до шията момчето влезе.

Момчето влезе като в езеро да дири плаващите лилии,

сред всички редове, извезани в библиотеката фамилна.

Не чу то воплите на пода, на скрина – писъците остри,

блаженстващо и неграмотно, от ангели внезапни носено“.

4.

Пресъхва тук реалното. Забравата

навлиза във игривата си делта,

пени се о преданието-нанос,

пени се,

блъска се,

и се разделя…

5.

Било ли е наистина това загубване сред приказните лилии,

или е брод през чуждите слова към шемета на собствената сила?

Защо езикът, този материк – така населен и така безплоден,

е само ехо от заглъхнал вик и скитници за капка смисъл ровят?

Шаманите са мъртви до един и всяка метафизика е детство.

Приют на бедни стана онзи скрин, на болни опити за съвършенство.

Археология на бъдещ пласт изравя странна вкаменелост – лилия –

случаен герб на волята за власт, законен край на общото усилие…

6.

И ето ме сега – носач на думи.

На стонове в ума, на тонове в ръцете.

Изхвърлям мрачния баласт от трюма

в отворената паст на греховете.

Бунищата очакват тези страници.

Те бяха и ще бъдат тор за репеи.

Защото страшно слепи бяха зрящите

и твърде зрящи бяха слепите.

ВЕСТТА СЪС БУРЯТА ДОШЛА

Аз тъкмо пълнех си лула…

Вратата ми с ритник изкърти

вестта със бурята дошла:

че мускетарите са мъртви.

Внезапно опустя светът

и като локва се размъти.

Ранено виеше вестта,

че мускетарите са мъртви.

Да продължа, но как? Но как?..

Сънувах нощем, че пристъпваме

към Ла Рошел… Но беше факт,

че мускетарите са мъртви.

Пречупих шпагата на две,

продадох коня на случаен пътник…

Навярно се превръщаш от герой в човек,

едва когато мускетарите са мъртви.

Предишна статияНови разкази от Вартоломей, из живота на един таласъм, записани от Рени Васева
Следваща статияУЧАСТИЕТО НА УЧИТЕЛЯ В ИЗБАВЛЕНИЕТО