Популярни

Ave Mors, разказ Иван Атанасов

Из книгата "Рецепта за кошмари", Изток-Запад, 2018 Винаги съм предпочитал писменото слово пред устното. Verba volant, scripta manent*, както казва мъдрецът. Прочети тази изповед...