Популярни

„ГАЙДАРЯТ“ ИЛИ СЪДБАТА НА МИГРАНТА

 „Гайдарят“ е повествование, посветено на човешки  и исторически събития, оплели двама млади българи от средата на 19 век, на които съдбата отрежда да...