Николай Василиевич ГОГОЛ
(1809–1852)

***

Слуха ти, Майко Свята, търси

днес моят умоляващ глас!

Лицето ми обливат сълзи:

о, чуй ме в този скръбен час.

Чуй мойте съкровени вопли,

в духа ми злото обуздай,

сърцето ми със милост стопляй,

спасение и път ми дай.

Чужд нека съм за свойта воля,

но в името на Бога – твърд.

Закриляй ме – това те моля,

не ми изпращай тъжна смърт.

Ти, пристан за онеправдани,

застъпнице за всички нас!

Бъди ми предана отбрана

пред съдещия Божи Глас,

когато вечност ме застига,

но глас: „Стани!“ – ме призове,

а съвестта ми като книга

разкрие мойте грехове.

За верниците крепост твърда!

С душата си Те моля аз:

бъди към мене милосърдна,

спаси ме, моя страст и свяст!

Иван БУНИН
(1870–1953)

НОЩ

Мразовита нощ, мистрал

(чувам го – реве).

Виждам лунен лъч, огрял

голи върхове.

Той прониква приглушен

в моя мрак дълбок.

Няма никого край мен,

само аз и Бог.

Бог единствен моя тих

стон е разгадал,

който съкровено крих…

Блясък, студ, мистрал.

1952

Борис ПАСТЕРНАК
(1890–1960)

***

Навярно с лека съпротива

бих почнал, ала кой да знай,

че, писан с кръв, стихът убива –

засяда в гърлото – и край!

На шут съвсем не бих се правил –

бих спрял такъв нездрав процес.

Дебюта си съм го забравил,

не бе посрещнат с интерес.

Но старостта е Рим – избира

пред фалша, на вкуса ѝ чужд,

актьорът не да рецитира,

а да умре – и не на уж.

Стиха подскаже ли го чувство,

на сцената то праща роб:

тук свършва всякакво изкуство

и лъха на съдба и гроб.

Булат ОКУДЖАВА
(1924–1997)

***

На П. Луспекаев

Ваше благородие, госпожа Раздяла,

с теб ми е студено, ти май си го разбрала.

Дай ми шанс – зависим

съм от теб, уви.

С любовта на „ти“ съм,

със смъртта – на „Ви“.

Ваше благородие, госпожа Чужбина,

първо приласка ни ти, после ни отмина.

Твоят чар стъписва,

но ми го спести.

Със смъртта на „Ви“ съм,

с любовта – на „ти“.

Ваше благородие, госпожа Сполука,

с някого си мила ти, друг нагазва лука.

С теб и в бой да влизам,

все ще ми върви.

С любовта на „ти“ съм,

със смъртта – на „Ви“.

Ваше благородие, госпожа Победа,

мойта песничка сега тъкмо бе подета.

Кой преглъща хрисим

вражи клевети?

Със смъртта на „Ви“ съм,

с любовта – на „ти“.

1967

Владимир ВИСОЦКИ
(1938–1980)

РАЗСТРЕЛЪТ НА ПЛАНИНСКОТО ЕХО

Във тихия проход, на хали убежище меко,

по стръмни места, недостигнати нито за миг,

живееше мирно и тихо планинското ехо,

отвръщайки винаги с вик на човешкия вик.

А щом самотата те стисне за гърлото здраво

и ти едва чуто простенеш в безкрая свиреп,

на помощ притичва се е ехото мигом тогава,

подема вика и, усилен, го връща при теб.

Но тъй бе му писано: хора дойдоха на поход

и уж за да спят, несмутени от никакъв вик,

решиха да вземат сърцето на живия проход,

завързвайки ехото с подло изтръгнат език.

През цялата нощ дори гък не дочуха от него,

макар да не спряха със гаврите – подли и зли.

Разстреляха призори злобно планинското ехо

и бликнаха камъни-сълзи от всички скали.

ПАРОДИЯ НА СЛАБ ДЕТЕКТИВСКИ РОМАН

Тайно от властта лукава, настрана от шум и врява,

англичанин уж, под име „мистър Джон Ланкастър Пек“,

вечно с черни ръкавици (да не щракнат белезници)

бе се скрил в хотел „Съветски“ несъветският човек.

Джон Ланкастър сам и още някъде предимно нощем

снимаше с вграден в носа си малък лъчев обектив,

след което, проявени, лъсваха изопачени

наште славни придобивки – чест за всеки колектив!

Клубът на пресечка „Цветна“ мязаше на тоалетна;

а централният пазар пък бе превърнат в мръсен склад;

в негативиа изкопиран ГУМ бе станал „Скара-бира“

и е срамно да си спомня за какво представи МХАТ.

Но да действаш без съдружник хем е скучно, хем е тъжно –

чатна се врагът и бързо парафира празен чек.

После бройна в ресторанта гражданина Епифан, та

с чека тутакси го купи несъветският човек.

Епифан се случи гаден, хитър, умен и всеяден –

пръв любител на жените и заклето пиянде!

С тази своя слабост ясна на шпионина му пасна

(на мига такъв мизерник, вярвай, ще ни предаде!).

– Чувай първите задачи: днес във три и десет, значи,

откъм банята ще свие и пред теб ще спре такси.

Грубо преджоби шофьора, да те видят много хора,

а за случая след туй ще разтръбят по Би-Би-Си.

После със походка свежа се отправяш към Манежа.

Там галантен мъж със куфар ще те пита с тайнствен глас:

„Ще си хапнете ли слива?“ – Ти му отговаряш: „Бива!“ –

той ти дава хляб със бомба. Този хляб го искам аз.

А това когато стане, те очакват, Епифане,

долари, жени, Чикаго – само хубави неща…

Но врагът, уви, не случи – неговото вярно куче

всъщност бе майор в ЧК, любящ съпруг и мил баща.

Джон Ланкастър беше, вярно, спец по делото коварно,

ала този път жестоко мистър Пек се провини.

Бе обезвреден, остриган и в дранголника натикан,

а в хотел „Съветски“ после мирен грък се настани.

ПРИТЧА ЗА ИСТИНАТА И ЛЪЖАТА

Нежната Истина носеше хубави дрехи,

сакаш ушити за някоя видна мома.

Грозната, груба Лъжа я прикотка полека:

– Ей, остани тази нощ да преспиш у дома.

И доверчивата Истина кротко си легна,

мило усмихната, в сън се унесе честит.

Злата Лъжа се зави и блажено изтегна,

впита във нея и твърде доволна на вид.

Но бързо стана и смънка със злоба голяма:

– Фуста такава, с какво си по-друга от мен?

Та между двете ни никаква разлика няма:

смъкнем ли дрехите, пак сме еднакви съвсем.

Златните плитки тя сръчно разряза на ленти,

върза ѝ дрехите с тях и без капчица срам

сви ѝ парите, часовника, сви документи,

плю върху нея, изпсува и драсна оттам.

Чак сутринта, щом откри, че я бяха окрали,

бедната Истина вдигна с почуда очи –

не само туй, а лицето ѝ бяха издрали

и очернили, но тя пак не се огорчи.

Все се усмихваше, нищо че лошо я биха:

– Туй е Лъжа и са нейните дрехи това…

Двама разсилни открит протокол разгласиха,

в който я хулеха с грозни и долни слова.

Курва ѝ викаха, как ли не я наругаха,

с кал я замеряха, пес я подгони жесток.

„За да не пречи, по-скоро оттук да се маха –

двайсет и четири часа е крайният срок!“

И протоколът завършваше твърде нелепо

(просто съсипа невинната Истина той):

„Някаква долна отрепка ни прави на слепи –

Истина, казва, била, а е дрипа от сой!“

Честната Истина кле се, от сълзи припадна,

болна се скита, за милост протяга ръка,

а пък Лъжата жребец чистокръвен открадна

и се изсули на дълги и тънки крака.

Впрочем не е никак зле да общуваш с Лъжата.

С Истина лошо боли и при досег най-лек…

Скита се тя неподкупна без път по земята

и се срамува тъй гола да срещне човек.

Своята Истина някой и днес отстоява –

всичко за нея би дал и то с цяла душа:

– Чистата Истина пак ще излезе наяве,

ако постъпи подобно на злата Лъжа.

Често се случва – обърнеш набързо шишето –

в кръчмата още заспиш: де ще идеш пеша.

Гол се събудиш и, честно ви казвам, момчета,

гледаш – обула ти гащите злата Лъжа,

гледаш – и твоят часовник у злата Лъжа,

гледаш – и коня ти впрегнала злата Лъжа.

ПИСМО ДО СЕЛСКОСТОПАНСКАТА ИЗЛОЖБА

Коля, мили мой, здравей, друже лъчезарен!

В тези първи редове приеми привет!

Като дойдеш ще си, знам, важен, издокаран,

и на кмета най-напред ще дадеш отчет.

Тъкмо ти замина, аз с рев събрах жените.

– Ех, раздяла – няма лек! – пуснаха мълва.

Страдах толкова по теб, скубах си косите,

та макар да нямам грам повод за това.

Пашка се отби при мен – твоят кум окаян.

Още миг – да му се дам, опустяло баш!

Оттогава трети ден той снове отчаян

и след тоя страшен гаф пие за кураж.

Теб те наградили там и солидно, чувам.

Чувам също – Борка наш всички победил.

Аз от тоя смотан бик страшно те ревнувам

и, да ме прощава той, ти си моят мил.

Вчера те сънувах пак в алкохол удавен.

Ако нещо ти тежи, не оклюмвай нос!

С агронома бях веднъж, но ти казвам право –

все за тебе близо час ставаше въпрос.

Гледай ти да си добре, не мисли за мене.

Тука скоро бе един и разправя той:

в столицата, там били страшно развратени

и жените там били повече на брой.

Пък и, Коля, ти не пий, потърпи до вкъщи.

Вкъщи пак се отрежи, ама там задръж!

Писнаха ми всички тук – агрономът също,

инак с теб е несравним и културен мъж.

Нашият хамбар в дъжда снощи пак протече.

Ох, без тебе ми е ад и съклет голям.

Чакам те от все сърце, идвай си, човече!

И ми напиши какви стоки има там.

ПИСМО ОТ СЕЛСКОСТОПАНСКАТА ИЗЛОЖБА

За любов не ми пиши – вятър работа.

Та като че ли не знам колко струваше!

Слушай хубаво – басма тук продават, та

ще ти взема – вчера всеки купуваше.

Не съм сръбвал водка тук нито капчица!

И не влизам нито в стол, нито в пивница,

за да мога да ти купя аз шапчица

и защото те обичам, наивнице!

Бях на бала – падат свалчици – приказка;

а момите – до една с бели гуменки.

Чак се давя от сълзи, ама ти сега

да не вземеш да се хванеш за думите!

На изложбата бикът обра точките,

а разправяха – за брак бил – в началото.

Ама после за герой го нарочиха

и лежи сега с медали по тялото.

Председателят да стегне мазилката

и да прати да косят градинарите.

Че юница ли ще крия за бика там –

няма сам да се набутвам в шамарите!

И хамбара да огледат – за влагата.

Ако Пашка нещо пак – спри предателя!

С агронома – край! – че взимам тоягата!

Е, добре, излез веднъж с председателя.

Та – до скоро! Тръгвам в ГУМ за подаръци.

ГУМ на вид е като нашта житарница.

Да му писне на човек с твойте навици

да ме дрънчиш с фусти, неблагодарнице.

П.П. Тук се плюе в урни – в парка пътечката,

с тях е пълна; видя ли – плюя тутакси.

Ма какво разбираш ти там, зад печката,

като знам каква задръстена дупка си.

 

Превод от руски Людмил Димитров

Предишна статияПриказният, но фантастичен по човешки свят на талантливата Теодора Сърбинска + интервю
Следваща статияОТ СОЦИАЛИЗМА – С ДВЕ МАЙКИ И ДВАМА БАЩИ