Популярни

Агире и богът на петлите, разказ от Марион Колева

Карлито стискаше под мишница неспокойната птица, пристъпваше от крак на крак и се оглеждаше в очакване на съдийския сигнал. Петелът Агире се опитваше да...