НА ДНЕШНИЯ 27-МИ ДЕКЕМВРИ ПРЕДИ 75 ГОДИНИ
СИ ОТИВА УЧИТЕЛЯТ БЕИНСА ДУНО
Прочтено тук: https://newsbgreporter.blogspot.com/
Автор: Иван Върбанов
На днешния 27-ми декември, но през 1944 г., се прекъсва земното присъствие на Учителя Петър Дънов – Беинса Дуно. Знаел е и е споделял с учениците си, че му е дадено и съдено да бъде в служба на хората 120 години, но ще си тръгне на 80.
В деня на своето отпътуване от земните ширини Учителят казва, че е неразположен. Нито личният му лекар, нито знаменитият лечител Петър Димков откриват симптоми или каквито и да е признаци на болест. И все пак в ранните часове на настъпващия 27-ми декември Бениса Дуно отлита и се пренася към висшите духовни светове, към които винаги е принадлежал.
Според неговите ученици той сам прекратява присъствието си тук, знаейки за идването на режима и искайки да избяга от тежката съдба на гонения и репресии. Комунистическата власт е атеистична, невярваща и със сигурност е щяла да подгони Учителя. Въпреки че той е спасявал Георги Димитров на няколко пъти, като го крие в тайна стаичка, когато жандармерията го преследва, за да го арестува.
Той вече е създал Бялото братство, посял е семето на знанието и посвещението, изпълнил е мисията си. В беседите, словото му, в музиката, в паневритмията, които той оставя неговите последователи ще откриват и пак, и пак, мъдростта, ключовете към загадки и обстоятелства, алгоритмите за решаване на кризи, преодоляване на болести, неутрализиране на предизвикателства, ще пристъпват в Посвещението отвъд видимото. Еволюция, която ни води по пътя на съвършенството – духовно, емоционално, мисловно. Знание и сила, които ни се дават единствено и само, за да огряват Истината и Светлината в името на Божието име, воля и тържествуване.
ЗНАНИЕТО СЕ ПРЕПОДАВА ГОРЕ, В ДУХОВНИЯ СВЯТ, А НЕ НА ЗЕМЯТА
Можеш да се срещнеш с Учителя в осъзнато сънуване. Той казва: Човек се учи духовно само в съня си. Само когато спите, може да се учите духовно. Тъй е. И ако вие не знаете как да спите, никога не може да се учите духовно. Учени хора не може да бъдете, и ученици не може да бъдете. И когато казвам, че трябва да се научите да спите, разбирам, че трябва да поставите тялото си в такова положение, че като излезе вашата душа, вашият двойник, да намерите вашия учител, който ще ви преподава, защото знанието се преподава горе, в духовния свят, а не на земята. Тук е повторение на това, което там се преподава. Затуй казвам: най-първо, да се научите да спите спокойно.
Като спите ще вършите работата. Писанието казва: „Господ говори в съня един, два и три пъти. Той все в съня говори. На Йосифа на сън му е говорил. На всички пророци и хора, които имаха откровение, все в сънно състояние им е говорил. Йоан се е пренесъл и тогава му е говорил Господ. И ако вие искате да поправите вашето положение, да знаете как да поправите живота си, вие трябва да прекарате такъв един сън и веднага ще имате най-добрите наставления как да поправите живота си.
УЧИТЕЛЯТ: В БОЖИЕТО ЦАРСТВО СЕ ВЛИЗА САМО С ЛЮБОВ
В Царството Божие се влиза само с Любов, нищо повече. Туй го помнете. Да ви говоря истината. С Любов се влиза в Царството Божие. След като влезеш с Любов, тогава пък се проявяват всичките добродетели. Само Любовта носи всичките условия, за да се проявят великите и малки добродетели в човека. Без Любовта добродетел не може да се прояви…
Та казвам: най-първо, научете се да изявявате човешката любов, да носите страданието геройски. Да ви е приятно, че можете да носите от любов страданията. Не да се прегърбим, но герои да сме. Каквито и противоречия да са, да бъдем герои...“
И ОЩЕ ЕДИН УРОК: „С УСМИВКА НОСЕТЕ СТРАДАНИЕТО!“
Християнският свят сега се изправя. Тия страдания идат за изправления. Християните не са спазили ония закони, които Христос е проповядвал. Не са направили жертвата, която трябваше да дадат. Сега милиони хора измират. Тия жертви трябваше да се дадат преди милиони години. Сега те се дават за неизпълнение на закона за любовта. Защото, или по любов ще жертваш, или по закон – не може да се избавиш от жертвата. Или доброволно, или насила ще жертваш…
С усмивка носете страданието.
ПЪТЯТ Е ЕДИН – СЛЕДВАЙТЕ ХРИСТА!

И още един завет от Учителя:

Ходете по пътя на Христа. Единственият прав път в живота е Христовият. Той дойде да служи на човечеството и не се нуждаеше от слуги. Живейте и вие като Христа. Не очаквайте хората да ви служат, но вие служете. Христос е пътят към новия живот, към Любовта. За да постигнете своя идеал, спазвайте следните неща: осветявайте Името Божие в себе си; търсете Царството Божие и неговата правда; изпълнявайте Божията воля. Да изпълняваш волята Божия, това значи да служиш на Истината. Да търсиш Царството Божие и неговата правда, това значи да придобиваш истинско знание и Мъдрост. Да осветяваш Името Божие, това значи да дадеш място на Любовта в себе си. Докато не даде път на Любовта в себе си, човек не може да освети Името Божие. Докато не намери истинското знание и Мъдрост, той не може да търси Царството Божие и неговата правда. Докато не намери Истината, той не може да изпълнява волята Божия. Това са пътищата, по които могат да се разрешат всички въпроси.

Смисълът на човешкия живот е добро.
Правдата, Истината, Мъдростта, Любовта
са силите, които работят за доброто, за да се реализира то в човешкия живот.
Както плодовете определят качествата на дървото,
така и доброто определя качеството на човека.

 
Предишна статияЩастлив съм, че в Америка срещнах щастливи българи
Следваща статияДва отзива за Прогласите и Възпевите