ЗАКЪСНЯЛ ПОСТМОДЕРЕН 
ПРОЧИТ НА СМИРНЕНСКИ

Сред пазвите на каменния град

аз не жадувам за пожари.

Аз, закъснелият ти хладен брат,

в езика твой езика си опарил.

А колко нощи бурята гърмя

над северни сияния и прометеи.

И стихнала в Берлин, гърмеше в Петроград

с разблудни ескадронни епопеи.

Изпепелиха Златния телец

телета с огнени картечи.

Но знак ми даде трънений венец

и най-подир след сляпо четене

притихва бурята. Сред тишина

по сетната ти Стълба се изкачваме

в един език, от политика огрубял,

сред постмодерния миманс от знаци.

Какво е в Смирна днес – не знам.

Над София е островът на Витоша.

Историята – улична жена,

все тъй върви – през кръв и стихове.

 

 

МИТОИСТОРИЯ

               Какво ще ни дадеш, историйо…

                                  Н. Вапцаров

Между главите нa убитите

и главите на историята

израстват плевели, ръждясват брони.

До края на мита,

до края на света

куп кости на герои и горгони.

 

КЪМ МЕТАФИЗИЧНАТА ИСТОРИЯ

                    На Н. Бердяев

Този Зимен дворец с безчетни

колони и призрачни зали,

с картини и орнаменти.

Този зимен дворец,

сътворен от Ра/з/стрели и лед,

тъне в покой.

Цяла смърт няма да стигне

да обиколиш кухните,

да надникнеш в покоите на Царицата.

Сега лежиш досами царя,

споделяш плътта на принцесите.

А пред всички тайни изходи:

само звезди, звезди на будьоновки.

 

В ДВОРЕЦА НА НЕОЛИБЕРАЛНАТА МОНАРХИЯ

Това е салонът на историята,

отопляван от четири камини,

напомнящи фронтони на антични храмове,

върху които са наредени тотеми от Африка и Америка.

Креслата са от епохата на Луи ХІV-ти,

а махагоновите библиотеки са пълни с книги

от Ренесанса до Просвещението.

Картините вървят чак до Шагал,

преди умаленият модел на гилотина

/от чисто злато, с острие от диаманти/

да смути въображението на коронованите особи,

чести гости на този дом,

в който венецианските огледала

бездруго удвояват силата на Капитала

чрез соцарт бюстове на Маркс и Енгелс.

 

ИМПЕРСКА СИМУЛАЦИЯ

(евроинтеграция чрез масовки)

Италийският легион е от италианци,

тук-там някой чех,

новосформирана кохорта българи,

играещи траки.

Поляците са изцяло варвари,

продават амулети, варят храна

преди решителната битка,

в която Рим ще победи

под аплаузите на амфитеатъра,

възпитан от Холивуд.

Гордо се издигат имперските символи:

орелът, мечата кожа, щандартите.

Блестят броните, мечовете

кълцат телата на варварите.

Да живее Рим! Да живее императорът!

Под бурните овации на стадиона,

под звездите на синия фон

расте и крепне поредната евроимперия.

Божидар Богданов

Предишна статияВЪЛЧЕТО, разказ Ангел Колев
Следваща статияЗдравка Евтимова представя разказ от Христина Йорданова