Популярни

Руптра, разказ от Михаел Стомин                                                           

                                                            Роден съм в Пловдив, където получих средното си образование. Завърших медицина във ВМИ - София. Работих като лекар в провинцията и...