проф. д.н. Владимир Чуков

В ръцете на българския читател е сборник от последните статии на известния иракски журналист д-р Мохамед Халаф. Тези 73 статии са поредното доказателство за неговите качества, които неизменно е проявявал през последните няколко десетилетия, присъствайки в българската и световната медийна среда. Следя отдавна професионалната дейността на колегата и приятеля Халаф. Медийните и творческите ни пътища логически се преплетоха. Той е не само великолепен изследовател и публицист, но и коментатор, университетски преподавател и преводач. Неговите анализи, коментари и мнения са търсени не само от родните медии, но и от редица престижни арабски и европейски средства за масова информация. Творчеството на д-р Халаф доказва, че експертизата и опитът нямат количествени граници или конкретни инструментални форми.

Структурата на настоящата книга е добре балансирана, не само от количествена, но и от смислова гледна точка. Д-р Халаф е заложил три глави, които логически се допълват. Методологическата конструктивна нишка е изградена върху принципа „частно-общо-частно“ /емпирика-теория-емпирика/, доближавайки близкоизточния обект на изследване към Европа. Така се получава най-добрият ефект за привличането на погледа на българския читател, навлизайки в детайлите на терористичната дейност на ислямските радикали на Стария континент.

Първата глава „Арабска“ или „ислямистка“ пролет“ обхваща обзорни статии, в които авторовият поглед достига до генезиса на събитията, които светът нарече „Арабска пролет“. Д-р Халаф изследва революционните събития във водещите арабски държави – Сирия, Саудитска Арабия, Египет, както и позицията на Запада спрямо социално-политическите трансформации там. Авторът много точно разкрива, както спецификата на разбунтувалите се арабски общества, така и грешките, които допускат западните правителства, на първо място администрацията на бившия американки президент Барак Обама.

Втората глава „Тероризмът в името на исляма“ събира материали с ясно очертан теоретичен профил. Логично е в тях акцентът да е върху най-мощната терористична организация в света – Ислямска държава. Анализите в тази глава представляват безсъмнено реален принос към разкриването на същността на съвременния ислямски радикализъм.

Третата глава „Ислямизмът срещу Европа“ е логически завършек на настоящото  изследователско дирене на д-р Халаф. Особено ценни са материалите, отнасящи се до салафизма в някои западноевропейски държави. Те европеизират целостния емпиричен материал и доближават българския читател до суровата реалност. Тези статии представляват безспорен интерес към широка читателска аудитория – държавни и неправителствени експерти, бизнес кръгове, академична аудитория, медии и други.

Книгата на д-р Мохамед Халаф е чудесен пример за симбиоза между експертиза, теоретична подготовка, фактологично познание, методологически умения и невероятен работохолизъм. Убеден съм, че колегата Халаф ще продължи със същия темп, тъй като има творческа мотивация на изследователската личност, срастнала се с невероятната динамика на взривоопасния регион на Близкия Изток и меандрите на радикалния ислям.

 

Предишна статияОт арабската пролет до арабския хаос
Следваща статияВътрешното зрение на съновидението