Популярни

„И станах река“, из романа на Недялко Славов

* * * До кея има плитък разлив. Скоро се заблатява и го обкрайчва изумруден жабуняк. И лъсват любовните секрети, и се проточват розови, ципести,...