Популярни

Любомир Николов, из новата стихосбирка “Ангелът на виното“

КАМБАНА Намерих в тревата език от камбана. Нагоре погледнах – камбана видях. Едва се полюшваше – зеленясала, няма. Пепел от нея се ръсеше. Прах. Обложен със туфички мъх бе...