За нас

Факел.бг е сайт за будителството, за деканонизирането на литературните канони, за разкръстването и изобличението на търговците, плъзнали из храма на изкуството. Сайт не просто за ефимерни новини от книжния пазар, а за ярки граждански позиции по духовни, и не само, въпроси, не за плоски рекламни анотации, а за триизмерни отзиви за същината на духовния продукт. Сайт, в който ще четем новите творби и на утвърдени имена у нас и по света, и на младата българска проза, поезия и драма. От е-читалнята на сайта ще може да сваляте книги в електронен формат за вашите е-четци.

Мото на сайта е: „Литературата като история, историята като литература”. А духовен наставник и почетен патрон ще му бъде духът на Григор Пърличев, чийто убийствен девиз: „Съвършенство или смърт!” няма равен на себе си.

и още:

  • Факел.бг предлага на българските автори и издатели съдействие в изработването на пиар стратегии, рекламни публикации в масмедиите и изготвяне на видео и аудио клипове.
  • да рецензира, редактира и публикува вашите текстове на сайта.
  • да изготви пиар стратегия за бъдещите ви издания.
  • цялостна художествено-рекламна преработка – визуално и текстово – на вашите стандартни анотации и довеждането им до високоефективен словесен блясък.
  • експертна преценка за художествено оформление на книгата, която предстои да издадете.
  • да избере най-интригуващите текстове, които са най-представителна и отличителна извадка от четивото.
  • организира премиери в столицата и в страната, със специалното участие на известни литературни медиатори.
  •  предоставя помещения за представяне на авторите и новите им книги.
  • осигурява предварителна медийна разгласа и постсъбитийно ехо.
  • предлага висококачествен видеозапис на събитието, супер атрактивна радио- и телевизионна реклама.

Цените на предлаганите услуги може да получите след запитване на имейл: fakel.bg@gmail.com.