Това е положението. Земята вече е най-удобното убежище на Злото и трябва да се освободи от него, Земята трябва да се отвоюва. Поредното Междувремие идващо след всяко столетие – в случая между ХХ и ХХI в. – приключи. Порталите се затвориха, Но античовечеството остана тук. То не може да бъде пропъдено, а единствено унищожено.
Ние, нормалните, добри хорица, не бива да ставаме зли, защото нашата злост ще захранва с енергии армиите на космическото Зло.
И това не е фантастика. Това е небесната реалност, която е проектирана върху земното кълбо. В планетарен план властта на Тъмните сили върху него е почти изцяло победила. Затова нашите молитвите не са достатъчни, те изпращат солидарни вибрации на душите ни към Ангелския сонм, но без лъчите на разума и силата на съзнанието ни няма да прибавим реална подрепа, а само духовно съпричастие.

Време е за ново време. Време е за ново човечество.

Предишна статияТрудни времена, кореспонденция от Скопие
Следваща статияРада Москова издаде нов свитък със стихове