Идеята да се публикува второ и допълнено издание на „Атиловите империи – триумф и срив“ възникна на фона на серията от избори за Народно събрание и в контекста на задълбочаването, разширяването на обхвата и претенциите на руския управляващ елит за възстановяване на империята на съветското
пространство от времената преди 1997 г.
Фронтовата линия на рускоукраинската граница, около която се „завъртяха“ неформалните и формални дипломатически похвати, показа жизнеността на „архаичните“ сили в първата четвъртина на 21-то столетие от новата ера.
България отново е на граничната зона върху спиралата от това завъртане.
Нивата на националната политическа култура на публиката и елита бързо
сменят своето място в обществения живот. За страничния наблюдател това се
възприема като хаос. Но един по-задълбочен поглед може да види, че към естественото развитие на обществото се извършва поредното адаптиране на утвърдени схеми и актьори. В този контекст от всички партийни етажи и офиси се въздейства върху очакванията на българина към управляващите. В крайна сметка за пореден път една срещу друга се изправят двете тенденции за развитието на нашето общество – либералната и консервативната.
По тази причина в настоящото издание на „Атиловите империи“ авторът
включва част от своите спомени от 2001 г. Годината, в която на основата на неговото есе „Консервативната революция“ е сътворен в съавторство с проф. Симеон Янев и проф. Никола Алтънков един уникален текст, наречен
„Консервативен манифест“(стр. 138). В онези години това послание към тогавашните и бъдещи политици не влиза в обръщение.
След серията от вътрешни и външни политически кризи, очертаващи се
като хронични, този манифест може да послужи за отправна точка и критерий,
по който да бъдат оразмерявани нивата на амбиции, а също измервани и оценявани резултатите от действията на политическите оператори.
Гледната точка на арх. Христо Генчев винаги е била: „Това добре ли е за България?“
Този своеобразен принцип смущава подвластните на небългарски идеологически матрици възприематели, защото архаичните (имперски) модели не търпят утвърждаването на идентичност. В битов план принципът беше импулсивно обговорен от една бесарабска българка: „Щом си българофил, значи си русофоб!“
Второто и допълнено издание на „Атиловите империи“ отново е актуално, поради неотслабващата агресивност към нашата идентичност от страна на
Русия. Агресивност, даваща жизнени сили на ирационална емоционалност
спрямо действията на Русия в част от българското общество и в българското
политическо пространство. Чрез тази емоционалност се правят опити, а и реално се променя рационалният прочит на българския интерес. България и идеята за българска държавност не само се ерозира, а се поставя в системен риск от разпад.
„Вместо равномерно и интровертно развитие: настъпателен патос и
възторзи, последвани от унило бягство и посипване на главите с пепел. Ако
това бъде наново допуснато да стане в България, българите ще станем пак
спътници на Хаоса.“
Арх. Христо Генчев препотвърждава прочита си за генезиса на взаимоотношенията между Русия и Запада (НАТО с партньорството на Швеция и Финландия, ЕС с партньорството на Норвегия и Швейцария). Дефинира фундаменталните различия в организирането на обществата и усвояването на пространствата. Различия, по същество критерии, за формирането и осъществяването на българската политика и за начина, по който искаме рационално да организираме развитието си.
Погледнато през тази призма, битката за превес на рационалното спрямо
идеологизираното (ирационалното) в българското пространство неумолимо
формира поведението на основните политически оператори, които се разкъсват между братската емоционалност към силите на архаичността, а може би и на зависимостта от тях, и естествения стремеж на Човека към ценностите на Свободата (на инициативата) и Равенството (пред закона).
Нагледно е представена (вж. схемата стр. 127) необходимостта от дълбоко
преосмисляне на процесите и механизмите за формиране на националната политика. Ключов компонент е реконструирането на системата за сигурност и отбрана и изграждането на способности, адекватни на предизвикателствата, рисковете и заплахите за настоящето и бъдещето. Членството на България в НАТО и ЕС е само предпоставката. Защото, както прогнозира авторът, слабостта на България е твърде вероятно да бъде използвана за предизвикване на Големия конфликт между Русия и Запада.
Как да предотвратим тази опасност? Отговорът е: формиране, извън наслоените идеологически матрици, на нова консервативна политическа култура, възпроизвеждаща устойчиво за обществото ни развитие.

Илия Налбантов

СЪДЪРЖАНИЕ
ПРЕДГОВОР………………….…………………………………..…….…….5
ВЪВЕДЕНИИЕ…………………………………………………………………………………….9
АТИЛА. ТРИУМФ+СРИВ → ПОУКАТА ЗА НАС!………………………………9
Четирите исторически ЦЕЛИ пред Човечеството:……………………………10
УВОД, ПИСАН ПРЕДИ 23 ГОДИНИ………………………………………………….13
Двуличие?………………………………………………………………………………………13
Противоречивите относи…………………………………………………………………17
ЧАСТ ПЪРВА……………………………………………………………………………………..25
1. Краткият живот на „Атиловите“ империи…………………………………….25
2. Единствената революция……………………………………………………………..30
3. Актуално…………………………………………………………………………………….34
ЧАСТ ВТОРА……………………………………………………………………………………..41
4. Splendid Isolation, по руски………………………………………………………….41
5. Покана за Руска рулетка……………………………………………………………..47
6. Срив на стереотипите………………………………………………………………….50
ЧАСТ ТРЕТА……………………………………………………………………………………..59
7. Славянството………………………………………………………………………………59
8. Пряко България?…………………………………………………………………………65
9. А защо Атила?……………………………………………………………………………70
ЧАСТ ЧЕТВЪРТА………………………………………………………………………………73
10. „Битва [= битка, рус.] за Болгарию.“………………………………………….73
11. „Южен поток – prim“. Битка срещу България……………………………..75
12. Идеология. Чия? Каква?……………………………………………………………..79
ЧАСТ ПЕТА……………………………………………………………………………………….87
13. Любимата грешка на руснаците………………………………………………….87
14. Настойник без отговорност?………………………………………………………90
15. Консервативната революция………………………………………………………94
ЧАСТ ШЕСТА…………………………………………………………………………………101
16. По въздух и земя……………………………………………………………………..101
17. Тупик………………………………………………………………………………………105
18. Где го чукаш, где се пука…………………………………………………………108
4
ЧАСТ СЕДМА………………………………………………………………………………….115
19. „Drang nach [von] …“ Sueden……………………………………………………115
20. Salah-ad-Din. Саладин, султан на Египет и Сирия…….………….117
21. „Днеска [14 март] ме има, Ленче ле, утре [15 март] ме нема.“…..119
ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………………………..125
22. VA BANQUE……………………………………………………………………………125
ПОСЛЕСЛОВ…………………………………………………………………………………..131
23. Йерархии…………………………………………………………………………………131
24. Безполюсен свят………………………………………………………………………133
25. Актуално! Безполюсен свят – сега и тук…………………………………..135
СПОМЕНИ 2001…………………………….………….……………….137
КОНСЕРВАТИВЕН МАНИФЕСТ………….………….………………….142

Предишна статияКосмогон, Божидар Бакалов, САЩ
Следваща статияАТИЛА. ТРИУМФ+СРИВ → ПОУКАТА ЗА НАС!