Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

"Свобода и сигурност" от Павел Ангелов

18.03.2018

Слово за книгата на проф. д-р Лидия Велкова

 

Уважаеми гости, колеги и приятели, 

Днес сме се събрали за да станем съпричастни към "освобождението" на нашия уважаван колега и приятел доц. Павел Ангелов от една дълго, съзнателно и  мъчително трупана през годините тъга - тъгата на несподеленото и неизказано познание, която той много изкусно прехвърли върху нас, като ни поднесе своите размишления и есета върху свободата и сигурността в контекста на българския преход.

На задната корица на негова книга е написано, че Павел Ангелов се занимава с преподавателска и изследователска дейност във Военна академия „Г. С. Раковски“ от далечната 1987 година, но истината е, че историята започва много преди това, когато Павел прави избор, който предопределя целия му професионален живот и завършва моята любима специалност  във ВИИ "Карл Маркс" сега УНСС - политическа икономия.  Привилегията да бъде студент на големи имена в науката, на величини като проф. Любен Беров, проф.  Кирил Григоров, проф. Иван Илиев, проф. Стоядин Савов, проф. Лалю Радулов, проф. Камен Миркович и много други, безусловно оставят отпечатък върху неговото духовно и професионално израстване. Но влечението към знанията, амбицията, усърдието и стремежът към високите професионални стандарти са резултат и на изключително конкурентната студентска среда. От началото на неговата академична кариера до днес той с ревностно усърдие отстоява моралния и професоналния императив, понякога дори за сметка на личните си интереси. Мисля си, че всички колеги от катедра "Мениджмънт на сигурността и отбраната" са взели от него по нещичко, което той е дал безкористно, а и много наши слушатели и студенти през 30-те години в академията са имали удоволствието да усетят сладко-горчивия привкус на знанието, споделено от него. Макар и не по днешните стандарти, може да се каже, че Павел Ангелов е "богат" човек - автор е на четири самостоятелни монографии и на  80 публикации в областта на мениджмънта на човешките ресурси и икономическите основи на сигурността и отбраната.

Но аз мисля, че всички в залата го познават и макар той да е авторът, поводът е излизането от печат на неговата книга "Свобода и сигурност. Размишления и есета в контекста на прехода" на издателство "Изток - Запад".

Трудно ми е да представя книгата в няколко минути, защото много са възможните подходи - заглавието, съдържанието, основните тези, а всъщност защо да не започна с корицата? Нали забелязвате, че макар и бледозелен, доминиращият на обложката цвят отразява неговата принадлежност към нашето висше училище, към нашата академия? Извън шегата обаче, аз искам да споделя с уважаемата аудитория, че съм респектирана и едновременно с това удовлетворена, че държа в ръцете си една "академична" книга, която е написана с искрените творчески усилия и е плод на задълбочената теоретична подготовка и висока култура на нейния създател.

Още заглавието "Свобода и сигурност" елиминира фалшивата дилема "свобода или сигурност", която е решена просто - изоставяне на част от индивидуалните свободи за сметка на сигурността. Всъщност дебат свобода или сигурност няма  - свободен си доколкото свободата ти е сигурна. Сигурност имаш, доколкото е защитена свободата ти.

Изначално свободата е първенствуваща по отношение на сигурността, тъй като сигурността е продукт на емпириокритицизма, тоест на познанието, на собствения опит. Ето защо свободата и сигурността не бива да се противопоставят. Свободата и сигурността, като две фундаментални ценности, са толкова изменчиви, че трудно се поставят под общ знаменател. Сигурността е проект, който – и предполагам тук всички ще се съгласим – никога не може да бъде завършен. Няма такова нещо като абослютна сигурност. Сигурността е истинска и нелечима липса: ние не сме достатъчно сигурни, може да бъде направено повече за нашата сигурност, животът не е заключен в граници, единственото сигурно нещо е, че нищо не е сигурно и т.н. В противовес на това свободата е основно състояние, което си кореспондира с идеалите на просвещението, предполагайки се, че това е искрящ, цивилизационен пример за всички нас.

Не мисля, че трябва подробно да се спирам на съдържанието на всяка глава от книгата, но непременно трябва да отбележа, че структурата на монографията като замисъл и като реализация без да е ординарна е сполучлива.

В "Свобода и сигурност" Павел Ангелов споделя с читателите своите есеистични размислиза деформацията на икономическите отношения между труда и капитала в условията на българския - и не само на българския - преход, за тежките последици от този процес, довели до ограничаване на икономическата свобода, както по отношение на субектите на капитал, така и по отношение на субектите на труд, които в условията на капитализъм не просто взаимно се предполагат, но тяхната свобода е съществено условие, както за ефективните им взаимоотношения, така и за нормалното функциониране и развитие на пазарното общество. Нещо повече, авторът категорично посочва значението на "свободните общества" за дългосрочния и бърз икономически растеж в интерес на гражданите, фирмите, обществото и държавата.

Уважаеми гости, тази книга е важна и интересна и с това, че в нея авторът аргументирано представя своето различно и малко популярно днес гледище - оспорва възгледа, че държавата е основната причина за ограничаване на свободата на пазарните агенти и акцентира върху нарастващото господство на големите капиталови субекти над останалите пазарни играчи и гражданското общество, а това според него налага извода, че преекспонираният икономически либерализъм води до поглъщане на потребителските субекти на пазарното общество от страна на акционерния капитал. Той не само отстоява тезата, че разпределителният икономикс е вече неадекватен и неприложим за съвременните икономически и обществени условия, но забележете - предлага решения за формиране на нова икономическа доктрина, основана на човешката свобода. И макар според Зигфрид Бауман стабилният баланс между свободата и сигурността да е логично противоречив и практически невъзможен, той сам по себе си е мощен стимул за намиране на най-добрите формули за тяхното взаимодействие.

Уважаеми колеги и гости, усещането ми е, че не бива повече да ви предлагам моята гледна точка по въпросите, които авторът поставя. Сигурна съм, че всеки сам за себе си ще намери своите отговори, когато прочете тази книга. А има ли по-добър атестат за тази и за всяка книга от факта, че тя е нужна на хората, които мислят, на хората, които се опитват да анализират и най-накрая на хората, които просто не искат да бъдат манипулирани, защото според Ерих Фром "Свободният човек неизбежно е лишен от сигурност, а мислещият от увереност".

 

15 март 2018 г.                                                   проф. д-р Лидия Велкова

 

 

КОМЕНТАРИ

Напиши коментар

Ако искате коментара ви да не е анонимен, регистрирайте се тук.


captcha image (Антиспам код, въведете 3-те черни символа)

Код: