Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Никола Тесла: Между живота и смъртта няма нищо повече от опит

15.12.2017

Богомилите черпят сведения свише, получават ги в молитвен екстаз, духовна чистота и смирение и така стигат до прозренията

 

След книгите „Задочни репортажи от съзвездието Северен кръст”, 2012г., на издателство „Новата цивилизация” и „Послания от съзвездието Северен кръст”, 2013г., на издателство „Монт”, София, предлагам на читателите и трета книга от тази поредица. Информацията в нея е получена както от звездния индивид Зихара Зетрон, обитаващ съзвездието Лебед /Северен кръст/, така и от св. Серафим, Стойна Преподобна, Учителя Дънов и Никола Тесла.
Тук се дават отговори на въпроси, които вълнуват съвременния човек, както и съвети от небесните посредници, но има  и интересна информация за различни местности и светилища, които съм посетила. 
Благодаря на небесните посланици, които ми диктуваха информацията в тази книга! Благодаря им за светлината, мъдростта и загрижеността за човешкия род!Благодаря на всички светли души, които ще се докоснат до посланията и ще ги предадат на други!
Благодаря на всички, които помогнаха за издаването на книгата!

 Ц.К.

НИКОЛА ТЕСЛА ЗА СЪВРЕМЕННОТО ОБЩЕСТВО

/Ченълинг информация/

 

-  Откажете се от мнителността. Тя свидетелства за убито самочувствие. Хората се занимават с вас отчасти, но повече се интересуват от себе си и своя свят. Режете съмнението.

-  Мерете повече хорския ум. Той е толкава оскъден, че „върви, но не оре”.

-  Хлябът ви е пълен повече с кал, отколкото с виделина. Той пречи на ума ви да възприема възвишените идеи.

-  Моралът на света е дърво без корен, корона без листа, гнездо без птици. Има го, но е празен. Важно е да се изпълни със съдържание формата.

Местете своя поглед повече към възвишеното. От него се вижда по-добре целостта.

-  Мислете отвъд реалното, за да постигнете своя хоризонт.

-  Хранете се отчасти с илюзии и повече с любов.

- Не носете тъмни дрехи и тъмни мисли.

- От себе си раздавайте, но пийте само от Божественото.

- Хубавото се крепи на доброто.

- Събирайте притчи /мъдрост/.

- Справедливостта е сила.

- Възходът е чест. Възход без чест е падение.

- Имайте поклон вътре в себе си само към Духа.

- Съизмервайте всичко с Божественото, защото човешката мярка е изменчива.

- Промяната е вътрешен двигател, горивото, динамита, стрелата. Не се съпротивлявайте на промяната.

- Връзвайте вашия ум за вашето сърце.

- Вярвайте, че от 4 дела 3 трябва да са добри, за да се оправи светът.

- Лисицата черпи идеи от кокошарника, а човекът – от света.

- Вината пречи на виновника да се отърси от греха.

- Хранете се с идеи. Вдъхновявайте идеите си за още идеи.

- Пред себе си виждайте далечината, а не оградата.

- Спънката винаги дава тласък.

- Отчаянието е болест на душата.

- Слизайте надолу в краен случай само за да видите пропуснатото.

- Хляб раздавайте, а мъдрост събирайте. Вътрешно се разграничавайте от грижата за хляба, защото тази грижа е пранги, забити в земята.

-  Мисълта е по-силна от оръжието.

Слагайте морала преди мъдростта. Мъдростта е път, моралът – стълб.

Крайно наложително е да се плаща цената.

След чудесата идват обясненията. Те са последица.

Сакралните знания са от Божествената книга, от Мъдрата книга.

Вътре в човека живеят възможностите.

Хубавото се осланя на доброто, умното – на сърдечното, земното – на Божественото.

-  Слагайте предел само на човешкото, но не и на Божественото.

Повече се обръщайте към Небето, отколкото към Земята, защото Небето е господар на Земята.

- Видите ли кораб, опъвайте платна. Не пропускайте пътешествията. Чувствайте се пътешественици във Вселената.

- Бог е изчислил всичко вместо вас.

- Който премълчи истината, е отсъствал от Божествената вечеря.

- В религията има мъдрост, но няма морал.

- Мистиката е бъдещата наука. Тя ще се основава на прозрения.

- Скръбта и радостта да не пречат на разума. Вие го затъмнявате с всякакви страсти.

-  Връзвайте своите радости и скърби, не ги оставяйте да ви спъват в пътя.

Животът е междинна гара. Човек не тръгва на път, за да чака. Той е пътешественик с далечни цели.

-  Между живота и смъртта няма нищо повече от опит.

- Чувството за вечност е като чувството за обреченост.

- Слагайте себе си в образа на Бога.

-  Към себе си предявявайте повече изисквания отколкото към другите.

- Словото поражда импулси, които Вселена разнася навсякъде.

- Музиката отразява вселенската хармония, а словото я създава.

-  В симетрията е началото на Живота.

-  Между Рая и Ада няма нищо. Ключ няма. Вратите са отворени.

-  Слугите на дявола са усърдни.

- Не пълнете душата си с тъга, а я оставете на Божествената баня.

- В земния живот повече успяват тези, които вървят по отъпкани пътеки. Небесните пратеници не търсят пътеки, те сами ги проправят.

Човечеството се размножава твърде бързо, а расте /духовно/ твърде бавно.

-  Мислете повече за същността на нещата, отколкото за крайната цел. Нека целта да не бъде ваша крайна гара.

-  Резултатите не са повече / по-ценни/  от опита. Той винаги е невидим за другите.

-  Между светостта и греха стои опитът.

- Пилеете твърде много време, за да доказвате на другите, че сте единица. За Бога всички сте единици.

- Чувствайте се от семейството на Свещените братя.

- Красивото носи в себе си Божественото.

 

ЗА ОРФИЗМА, КОЛОБРИТЕ, БОГОМИЛИТЕ И ПОСВЕЩЕНИЯТА

 

Информация от Зихара Зетрон – звезден индивид от V измериние в съзвездието Северен кръст

 

Колобрите били преследвани от Борис след покръстването. Само малка част от тях са приели като формален акт смяната на вярата чрез негласен договор помежду си, но запазили тайните си практики.

Самият Борис бил често в смут от стореното. Външно бил твърд и безмилостен при налагането на новата вяра, но в него се водела вътрешна борба, защото виждал обезличаването на елита. Тези стратегически планове на властта са погром за Духа.

Преследването на богомилите е друг погром над Духа. Между колобрите и богомилите връзката е косвена, защото колобрите са последователи на езически духовни практики, а богомилите са пратеници на Христа.

Богомилите черпели сведения свише, получавайки ги в молитвен екстаз, духовна чистота и смирение, така стигали до прозрения. Духовните учения имат вълнообразно проявление. Те носят белези на различни епохи, но са еднокоренни: Мисия „Орфей”; мисия „Колобър”; Мисия „Богомили”. Всички те са божествени пратеници.

Орфическата мисия е основополагаща за връзката на човека с Вселената. Отправна точка е вечността. Да се подчертае: орфизмът е всезнание, житейска философия за целостта на земното и небесното с посредничеството на Висшите сили.

В колобърската философия видимият свят е устроен по модела на невидимия, дело е на Висшите сили и Висшите пратеници – адептите. Колобрите са духовни сановници, сдобили се с ”небесния печат” на  тайното знание. При тях съществуват жречески санове, междинни посредници и поставени от жреците –  воини на вярата. Колобрите са междинно звено във вярата. Техният път е тайното познание, посвещението, възстановяване на първообраза на божествения модел в държавната уредба. Те са съратници, внедрени в протоколната и държавната система, за да водят битка за Духа, т.е. небесни сподвижници, доказали своето превъзходство.
          В колобърството е скрито тайнството на българския модел за духовно единство, но в него се вклиняват други идейни течения, наслояват се други модели и за известно време то се „разтваря”. В колобърството е ключът към познанието и истинската му същност се запазва и оцелява, защото то остава недосегаемо за враговете. Този дом на Духа има 9 степенна скала с подстепени. Тайнствените ритуали могат да се окажат вредни за непосветените. Тангризмът се запазва като „златно сечение” на вярата. Бог е престол на съвършенството, до него се стига на степени.

В богомилството се поставя акцент на смирението, откровението, виденията за мирозданието. В него има нов прочит на божествените истини, нова терминология. Без съмнение е основа за съхраняване на духовната матрица на българския дух. Чрез него се утвърждават практики, изчистени от всичко, което се смята за висше и непостижимо за обикновения човек. Богомилството сближава посветения с обикновения човек, за да го извиси във вярата, в Духа, без да му дава сан, власт, степен. То не робува на тайното, предназначено за избраници, а дава възможност на всекиго да се докосне до светостта, отказвайки се от земната власт, блага и стремеж към господство.

С богомилството се слага край на жреческото върховенство и се добива върховенство според чистото служене на Божията воля за вселяване на Духа в земната душа. Посвещението е равно на служене, а не на власт. Богомилите първи издигат служенето в култ, а не властването. На властта и нейната сила те гледат като на земно своеволие, като на имитация на Божествения престол, без ореола на чистотата.

Този клон на вярата се противопоставя на земната йерархия, която носи беди, разделя и владее неправомерно съдбите на хората. Върховенството принадлежи единствено на Бог. Хората са в пътя към Бога. Неравенството на хората те виждат само в неравенството на вярата им, на чистотата на Духа. Стълбата е светлинна и води към Бога, а не към сан, йерархия и земни престоли. До богомилите върховенство имат властимащите, а не чистите по Дух.  Богомилството е вид побратимяване на чистите по душа, на Божиите хора, водени от светлината.

Създават се общини с обща трапеза, воля за чистота и обмен с Божествените сили за добруване на всички.Те проповядват равенство и братство и постигат истините в молитвен екстаз. Общинарите вървят към своя вътрешна уредба. Това е първото демократично духовно общество, създало модела на братството и равенството, изчистено от моделите на върховенство и превъзходство на земно ниво. Неговите лидери са само духовни водачи, но не и властимащи. Те почитат само Божията йерархическа система и не признават земната йерархия, която смятат за насилствена, противоестествена, антихуманна. Според тях е болестно състояние на душата да си властник и да проявяваш насилие над равни. Безсилието пред властта ражда протеста.

Според тяхното учение Божиите закони са написани в общата Небесна книга за всички. Чистотата е мерило за човека – да премине през земните изкушения и да остане несъблазнен. Духът според тяхното учение е стълб между човек и Бог. По него слиза Божията благословия, мост между земното и небесното, по който върви всяка душа, за да прочете посланията на Висшите сили. Към човека тече небесен благослов. Добиването на чистота е грижа на самия човек. Човек и Бог са свързани и не се нуждаят от посредници. Те получават своите прозрения чрез чиста духовна връзка.
            Богомилите са вестители на свободния човешки дух, устремен към Бога, т.е. към съвършенството. Богомилите са преследвани и по чисто политически подбуди. Допускат, че всяка душа е в храма Господен, не по чин, а по святост, претеглена на Божиите везни. Те бързат към Бог, за да се слеят със светлината. Правят пробив в йерархическата система на деспотизма. Вярват, че Божията йерархия се основава на светлината като мярка, а човешката – на деспотизма.

 

 

 

КОМЕНТАРИ

Напиши коментар

Ако искате коментара ви да не е анонимен, регистрирайте се тук.


captcha image (Антиспам код, въведете 3-те черни символа)

Код: