Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

„Не смисъл на живота, а живот"

15.04.2017 | автор:  Марин Бодаков

Опит върху София Бранц

 

1. Съвършено нужен увод под черта

Споделям убедеността, че етническата самоличност е само едко от градивата в ансамбъла самоличности, предс­тавяш един човек, в случая един автор.

Сп; лелям убедеността, че етническата самоличност все " : вече гелставлява въпрос на индивидуален избор и все г.:- ••_ • : : ттовор в духа на: „Да, какво да се прави, аз при­надеха на тази (етническа) общност."

Споделям надеждата, че гражданствеността на такава спв академична представа трябва да се разраства. (Дори тцщ шрота на човешки империи, в които всеки си пла­ша дави. изразях се зле. на мулти (етнически, културни) ттсфиш в човека. I

Но когато иде реч за едно етническо малцинство в рам­ките на ~руга етническа общност? А?

Но когато иде реч за символическо осребряване на не­говите жертви? А?

Но когато въобще не идва реч за жестокостта срещу малцинства и общности, за обмена на жестокост между об­щности и малцинства. А тогава?

За случайната жестокост срещу всяко едно човешко съ­щество - преди и сега, тук и там.

Аз никога не съм питал своята приятелка, поетесата София Бранц, дати нейните текстове са българоезични

КОМЕНТАРИ

Напиши коментар

Ако искате коментара ви да не е анонимен, регистрирайте се тук.


captcha image (Антиспам код, въведете 3-те черни символа)

Код: