Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Избрани доноси в ДС срещу Константин Павлов

10.11.2016 3

Папка "Отшелник"

  

       ИЗБРАНИ ДОНОСИ СРЕЩУ КОНСТАНТИН ПАВЛОВ

 

 Папка „Отшелник”                                 V – О – 76739

 Упр. ІІ КДС

Отдел 8 отд. 1                                       Съобщава: агн.”А.Стоянов”

 Агентурно сведение                                 17.V. 1963 г.

 Вчера, 16.V., след обяд в „Бамбука” имах два разговора: с Константин Павлов и Първан Стефанов във връзка със събранието на писателите. Правеха прогнози за това, колко ще трае настоящето иделогическо настъплени. Първан Сефанов смята, че до края на есента. „Ами – каза Коцето. – Работата е по-сериозна. Поне една-две години.” След това с Първан Стефанов отидохме в сладкарницата на ъгъла на „6-ти септември” и „Граф Игнатиев”. Първан се оплака, че едно негово стихотворение , което той писал против „наставниците” било възприето като антипартиен манифест. Бил загубил доверието на Партията. Казах да не пише такива стихотворения. След продължителен разговор Първан реши повече да не пише стихове, които могат да бъдат тълкувани двуяко.

                                                                                              А.Стоянов

 

Задачи: същите разговори по идологически въпроси

Справка:К.Павлов – безпартиен млад писател, модернист.

Мероприятия: не се предвиждат.

 

 Упр.ІІ ДС                                                     Съобщав: ДВ „П.К.”

Отдел 8 отд.1                                                  19.ІІ.1966 г.    

                                                                          Приел: Тр.Каменов

 

Агентурно сведение

На 14.ІІ.1966 г. проведох среща с ДВ „П.К.” той смята, че процеса срещу Синявски и Даниел  в СССР се посреща общо взето добре и няма да има някакво особено лошо отражение сред писателските среди у нас, тъй като много неща, свързани с последиците от култа постепенно, по етапи се изживяха от Априлския пленум на Партията и особено след VІІІ конгрес.

Разговаряхме и за новоизлязлата стихосбирка на Константин Павлов.

„Д.В.” смята, че издателството на СБП правилно е постъпило като е издало стихосбирката на К.Павлов, въпреки недостатъците, които има. Съображенията им са средните: от същия автор преди няколко години е излязла друга стихосбирка, за която критиката е дала положително мнение. Пускането на тази стихосбирка на К.Павлов се прави с експериментална цел:как тя ще се посрещне от критиката и читателите, тъй като в нея се прави опит за използване на нови форми и средства в поезията. За съжаление, обаче, критиката и особено известни имена като Пенчо Данчев, Борис Делчев, които са дали положителна оценка за първата стихосбирка, сега мълчат.  

С издаването на тази стихосбирка на Павлов се цели да му се помогне, който безспорно има талант в областта на сатирата и на този талант трябва да се помогне. И това ще направи нашата критика, критиците, които похвалиха първата му стихосбирка, а сега трябва да посочат грешките и недостатъците му. Преди известно време Константин Павлов е заявил пред „Д.В.”, че сега се намира в голям творчески подем, че сега той пише стихове коренно различни от тези в последната му стихосбирка.

„Д.В.” смята, че в Константин Павлов може да настъпи прелом, тъй като той коренно е променил своя начин на живот. Павлов се е оженил и чака дете.

 

                                                                     Капитан Каменов

 

Докладна записка

                                                             Относно: проведена среща и

24.ІІ.1966 г.                                         разговор на др. Георги Крумов от І                                

                                                              управление с поета Константин Павлов

 

Напоследък по повод на неговата стихосбирка са излезли няколко критични статии, които по същество отричат поетическата стойност на стихосбирката му. От друга страна, литературният критик Здравко Петров е написал статия от 10 стр. В отговор на тези критики и в подкрепа на К.Павлов.

Константин Павлов живее с манията за преследване. На нему се струва, че не само литературните критици, но и органите по сигурността се занимават с него. Привиждат му се хора, които го преследват /в Ихтиман дори направил скандал на случайни хора, които подозирал в това/, по телефона му били звънели разни непознати, за да проверяват дали е в къщи. Негови „приятели” му разправяли, че бил уволнен от „Лит.фронт” по искане на др. Митко Григоров. На обясненията, които отговорни другари от „Лит.фронт”, че К.Павлов е назначен във вестника, за да не се самоубие, др.Григоров бил казал:”Да се самоубие!” Тези предадени от трето лице думи обидили много К.Павлов и това е определило окончателно самочувствието му на анатемосан.

Особено силно впечатление му е направило срещата между Митко Григоров и Радой Ралин. На тази среща др. Григоров упрекнал Радой, че с рязката си критика може да предизвика депресия в някакъв наш другар, който бил допуснал иначе осъдителни слабости. На това Р.Ралин бил отговорил:”Вие заявявате за К.Павлов да се самоубие, а искате от мен да държа сметка за една корумпирана личност.”

 

                                                                         Капитан Каменов

 

 Докладна записка

 

На 18.І.1969 г. 13.00 ч. се срещах с ДВ „А.Стоянов”. Той ми разказа следното. За Огнян Сапарев, за Никола Георгиев, за Дора Габе, която посетил в къщи. Тодор Генов му разказал за Исус Христос като личност. Розалия Ликова до Априлския пленум била много свестен научен работник, но след като нещо станало с нея, все била нещо била обидена и недоволна.

С Константи Павлов били приятели. Като студенти живеели заедно. Сега не общуват по вина на К.Павлов, който имал лошо държание с жената на „Стоянов”. Павлов бил бедно момче. Носили са се слухове едни – че баща му е полицай, други – че баща му е ликвидиран от народната власт. К.Павлов имал много лошо държание на едно от заседанията на изд.”Български писател”. При разглеждане на една книга, той казал, че днес хората могат да бъдат разделени на две категории:едни – които са мислещи /излизало като него/ и други, които са комисари. Сега Павлов не работел в издателството и той не знаел къде се намира и какво прави.

 

Мероприятие: Изп.4. Константин Павлов да се установи къде живее и работи сега и да се проучи за взимане на отношение.

 

 Докладна записка

 

Проверен източник съобщава, че на 24.ІІІ.1971г. Мой близък бил посетен от Константин Павлов, който е без работа от много дълго време и имал дни , когато буквално мизерствал. Бил отишъл да му поиска пари на заем. Между другото той споделил с него, че някои / не казал точно кои/ са го съветвали да напише писмо до Т.Живков, за да поиска да се оправи положението му. Коста не бил по принцип против това, но счита, че не бива да прави това до конгреса на Партията, за да не се счете писмото му за своего рода демонстрация.

Неотдавна К.Павлов е бил „информиран”, че др. Иван Абаджиев, който е имал в миналото чувство за явна симпатия към него, се е изказал този път рязко против К.Павлов и го охарактеризирал като зъл човек, който ако му падне, щял да се разправи по-най жесток начин с противниниците си. Коста споделил това с огорчение и разочарование, тъй като до сега е считал Врачански окръг за „своя крепост”, а др. Иван Абаджиев като на човек, на който може да разчита за подкрепа.

В случая може да се предполага, че това е сторено за да бъде озлобен срещу Абаджиев и разколебана вярата му, че неговото положение може да бъде оправено.

 

Справка: Константин Павлов е млад писател, който не стои на здрави идейно-естетически позиции.

Мероприятие: да се изучи К.Павлов, след което, да се установи контакт със същия. По мнение на източника, той не бил лош човек и при внимателен подход към него може да му се окаже положително въздействие и да ни бъде полезен.

 

                                                                       Полковник Каменов

 

Управление VІ ДС

Отдел І                                                    Съобщава:аг.”Цонев”

Отдел І.                                                   Приел: подп. Янкулов

                                                                 На 24.ІІІ.!972 г. В 16.00 часа

 

 

                                           Сведение

                                                             Относно: Нездрави изказвания на поети

 

Един приятел ми каза, че преди десетина дни случайно е бил във Враца, където е посетил клуба на културните дейци. Оказало се, че в Клуба има среща на врачански културни дейци с Валери Петров. Това, казва моят приятел, вече бе достатъчно основание за да има особен интерес към срещата, макар че ръководството на клуба се е било постарало да придаде на срещата делови характер, с по-малко публика, в тесен кръг.

Изненадата ог самото начало бил фактът, че Валери Петров е дошъл не сам, а придружен от Константин Павлов. В.Петров се държал по-прибрано, за разлика от К.Павлов, който през цялото време е подмятал заядливи бележки. Прибраното поведение на Валери Петров, съпровождано от замъглени фрази, е означавало в общи линии – ето, виждате, приятели, това е положението. По-драстичен пример е отговора на Валери Петров на въпроса пише ли сатира:”Вие сами разбирате, че в наши дни сатира нито може да се пише, нито да се печата!”

След срещата е имало почерпка, където „гостът”Констанин Павлов се разпищолил съвсем и не си е мерил хич приказките. По едно време там случайно влязъл Иван Соколарски, което е послужило на Константин Павлов за още по ядовити престрелки.

Общото впечатление на моя приятел е, че и двамата, от които Валери Петров по-фино, а Константин Павлов по-грубо, са играли на „жертви и герои със запушени уста”.

 

24.ІІІ.1972 г.                                                                       „Цонев”

 

       Мероприятие: да се извърши проучване

       на Константин Павлов и към него да се вземе отношение.

                                   

                                                                                     Срок: 20.ІV.1972 г.

 

 

 

Упр.VІ ДС                                Съобщава: аг.”Атанас”

                                                      Приел: полк.Черкезов

                                                      На 31.ІІІ.1972 г.

 

 

                                 Сведение: относно Константин Павлов

 

Константин Павлов е познат на „Сергей” от 1963 г.Тогава той се явявал в зенита на известността си, представлявайки част от тройката Левчев, Цанев и Павлов. Характерен за творчеството му е бил известен формализъм, критично отношение към действителността, песимизъм и дори ТРАГИКА. Всичко това, излято в твърде талантлива формае създало на Павлов множество почитатели – той е бил от популярните и обещаващи млади поети. Крайното му бохемство, бедността му и немара към материалните ценности пък са го правили обичан компаньон. По онова време в най-близкия му кръг са се намирали Николай Буков, Атанас Славов, Стефан Цанев, Иван Кожухаров, Иван Кирков и пр. Особено избухливия му характер, свойството да говори дързости и резките смени на настроението му обаче постепенно са го отдалечили от повечето му стари приятели, с някои от които той демонстративно скъсал. За сметка на това е придобил нови като Блага Димитрова, например, Христо Радевски и покойния Фурнаджиев.

Бракът му с Мария му е позволил да се оттегли изобщо от всякакъв трудов живот, да се отдаде на скромно, но не лишено съществуване, в което твори. Някои негови стихове вървят от ръка на ръка. Един ръкопис на стихове е чел у Блага Димитрова. Не се появява почти никак на публични места, затворил се е у дома. Напоследък, по думите на Антоанета Войникова, бил съставил интересна драма със съжет из студенските вълнения на Запад. След като узнали обаче, че Констатин Павлов щe я представи в Комитета за изкуство и култура, някои негови приятели и най-вече Бл.Димитрова, настоявали той да продължи отшелничеството си, да не предлага своя труд. Затуй пък Христо Радевски настоял на противното и бил зарадван, че най-после Константин Павлов ще излезе от затвореността си.

Истината е, че К.Павлов обикновенно няма грош в джоба и иска заем от приятели, за да заплати „консумираната чаша”.

                                                                         

                                                                               „Атанас”

Справка: Константин Павлов – поет, идейно нестабилен, считаш се за недооценен.

Мероприятия: да се идучи цялостно поета Константин Павлов и проведат мероприятия за подтикването му към обществено полезен труд и изява като поет.

                                                                                Срок: 1.V.1972 г.

 

 

4 бележки от Ч. Т. за вражеските елементи на лицето Константин Мирчев Павлов с цел разработка последиците от 1977 г.

 

                                               План

                                                                 Относно: провеждане на агентурно

                                                                 оперативни мероприятия по обект  

                                                                 „Отшелник” – Константин Павлов   

 

1.     Кабинетно изучаване на обекта.

                                                                             Срок: 30.ІV.1977 г.

 2.     Чрез агент „Барабанчик” ще се изяснят творческите планове на обекта – на агента ще бъде поставена задачата да долови вътрешните, интимни замисли и настроения на обекта. Евентуално дали има произведения, които не възнамерява да предлага за печат и ако има – какво представляват по тематика и съдържание.

 

                                                                              Срок: 30.VІ.1977 г.

 3.     Чрез агент „Свилен” ще се установят най-близките връзки на обекта в средите на художествено-творческата интелигенция, с цел оперативно ползване на подходящите от тях.

 

                                                                                   Срок: 30.V.1977 г.

 4.     Ще се изясни характера на връзката между обекта и Атанас Славов /ИР/ и в зависимост от това, ще бъдат набелязани допълнителни мепорпиятия, съвместно с отделениое ІІІ при отдела /ОР Младенов/, за провеждане на оперативна комбинация – осъществяване среща между обекта и съпругата на обекта в условията на „М – Родопи”.

 

                                                                                   Срок: 30.V.1977 г.

 5.     За изясняване на контретни, по-второстепенни въпроси, свързани с дейността на обекта, ще се използват и ДЛ „Милс”, ДЛ”Борислав”, ДЛ „Христо”, ДЛ” Веселина”.

                                                                               Срок: постоянен

 6.     Чрез ДЛ „Калчева” ще бъде и заснета дейността на обекта в Студията за игрални филми и в какви кръгове се движи предимно, взима ли участие в различни мероприятия, провеждани по обществена линия, с какво име се ползва сред колегите си, кои са най-близките му приятели и най-отявлените врагове. Ще бъде направена справка и за получените от обекта хонорари по време на заеманата от него длъжност в СИФ.

                                                                                Срок: 30.VІІ.1977 г.

 7.     Ще се изучи обстановката по месторабота и местоживеене на обекта и при възможност ще се проведе „М - Родопи”.

 

      /Добавено на ръка/ Жена му сега с какво се занимава?

                                                                                  Срок: 30.VІІІ.1977 г.

 8.     Ще се провежда „М-Пирин” на обекта.

                                                                                   Срок: постоянен
9.     Ще се провежда „М-Вихрен” на обекта.

                                                                                   Срок: постоянен

                                                         

                                        Предлага: ст.лейтенант Ч.Т.

Краен срок за провеждане на горните мероприятия: 10.ІХ. 1977 г.

 

/Написано на ръка/:           

                                            Др.Т-в,

          Доста от връзките на Константин Павлов са ти известни – направи им списък, като новите ще добавяш. Огледай най-вече тия от литературните среди /виж листа/, свържи се с Цветан Станимиров, тел.20 80, и го питай кой е този ДЛ”Стоянов” и може ли да го ползваме. Разработи задачи на аг.”Цонев” – сега е при Пенчев, „Атанас” при др.Козловски, на аг.”Л.Стоянов” аз ще поставя. Важно е да се изясни дали продължава и „отшелничеството” си, а ако не е, с кого се събира, къде.

Справка: по полицейския архив за баща му.

                                                                              11.05.1977 г.

 

 Упр.VІ                                             Съобщава аг.”А.Стоянов”

Отдел І                                             Приел: не се чете

Отдел І                                              12.V.1977 г.

 

                             Агентурно сведение

                             Относно Константин Павлов – поет

 

Източникът съобщава: Драмата на Константин Павлов започна много отдавна. Малцина помнят, че той бе редовен сътрудник на вестник „Стършел”. Той стана постоянен обект на машинациите на р.”Лондон”. Всеки път, когато коментираха негово стихотворение по радиото, казваха:” Господин Павлов, вие сте много даровит, не се хабете с комунистическа пропаганда.”

Коцето ги слуша. През 1958 г. Той написа сатирата „Кариерата на един луд”. С това смени позициите си. Лудият бе някакъв човек, който навсякъде крещи:”Партия, доверие, народ.” И го издигат в живота.

По онова време ние сме имали жестоки спорове с него. След излизането на първата му книга „Сатири”, по едно време той горчиво се разкая, че я написал. Има глупостта да ме обвини и пред други хора, че аз съм му бил „повлиял”. Плака горчиво, че бил „вътрешно скъсал с партията”.

И в двете си книги Коцето бе раздвоен – на половината „за”, на половината – „против”. От това състояние той не можа да излезе.

Депозира трета книга:”Надпяване – пасквил”. Редактор му беше Радой Ралин, който тръгна да събира подписи срещу нея като вражеска. Книгата не съм чел.

Павлов претендираше за честно отношение към живота, но неговия собствен живот мина в паразатизъм. Той се ожени за една идиотка само за да бъде издържан  от бащата професор, щастлив, че неговата провалена дъщеря  все пак има дом и семейство.

Константин Павлов е направил дългове от около 50 000 лв.Дълго време той не хващаше никаква работа, защото запорите почваха и той не можеше да вземе лев заплата.

Той е горещ любимец на една „тайфа” двуличници, които имат възможности и непрекъснато се грижат за него. Получава огромни пари от издателства, киното и т.н., които после не му се търсят – минават се като неуспех.

Начините на събира на пари са удивителни. Заедно с приятеля си „Манчо” /работи в „Смяна”/ превеждат за една нощ някаква класическа пиеса в стихове, което разбира се, не е никакъв превод и прибират „парсата”.

Сам той е извършил толкова грехове срещу морала, колкото не са извършили събрани на куп всички осмяни от него.

Последният му филм не гледах. Знаех, че ще ударят барабана. Костантин Павлов е развратен от една среда, коато има нужда от него. На тази тема сме говорили откровено. Предупреждавал съм го да не става „разменна монета”. Той знае, че го ползват, но и той ползва тия, дето го ползват. В тази лъжа минава неговия живот. Само дълбого религиозно вярващите могат все още да допуснат, че в него е останал талант. Истерични крепители на Коцето са били един след друг или успоредно:Блага Димитрова/ тя не дава „косъм да падне от главата му”/, „класикът на социалистическото кино”, дребният буржоа Захари Жандов, поконият Фурнаджиев в периода, когато твърдеше „а, бе, не съм комунист, оставете ме на мира”, Валери Петров, когато беше „клечка” в Съюза на филмовите дейци.

За неговите финансии се грижат и трудят повече хора, отколкото има инспектори в Министреството на финансите.

Той е „боготворен”. Коцето е „святоша” на всички „несъгласни”, „полусъгласни” и „четвъртсъгласни”. Всики чакат всеки ден от него да почне да снася златни яйца на сатирата, но на сатирата, каято на тях допада.

 

 12.V.1977 г.                                                  А.Стоянов

 

Справка: Константит Павлов е роден 1934, безпартиен, известен

Манчо – неизвестен

Радой Ралин – сатирик, известен

Блага Димитрова – поетеса, известна

Захари Жандов – режисьор, известен

Мероприятие: да се установи и изучи Манчо, с оглед определяне отношение. Да се изясни кой е помогнал на Кщонстанит Павлов да прокара филрма си.За филма да се вземе мнението на агент и ДЛ –специалист.

                                                                         Срок: 30.VІ.1977 г.

                                                                          Отг.:Ч. Т.

 

                                                Проучване

          18.ІІ.1972 г.                                          До ІІ главно упровление

 

Константин Павлов произхожда от работническо семейство. Средното си образование е завършил през 1952 г. в София. Същата година се записва студент в СУ – юридически факултет като редовен студент. Изпитите си взима с много добър успех. Дипломирал се е през 1957 г. И постъпва на работа в „Български писател” – редактор. Преди няколко години на Дирекционен съвет се изказал, че комисарите ще решат съдбата на дадена книга. За което го уволнили. Сега се е отдал на писателска дейност. Пишел различни стихове и романи. Имал модернистични разбирания. Обичал много да спори и обяснява с много говорене. Бил под влиянието на унгарски модернисти. Предлагал е книги за печатане, но му отказали, понеже били много блудкави и без всякакво съдържание. Има слабост към спирните напитки. Членувал е в РМС и ДКМС, на провежданите акции редовно се е отзовавал. Възлаганите му поръчения е изпълнявал с желание, но самоинициатива за работа не е проявявал. Членувал е в литературен кръжок. Идейно-политически не е укрепнал. Сега се е откъснал напълно от политическия живот на квартала. Забелязано е да го посещават непознати лица. Бил е близък с Тихомир Тихолов. Срещали се в ресторанти на чаша. Виждан е да го посещава Валери Петров. Не е установено да поддържа връзки с чужденци от капиталистическите страни.

Мария е завършила средното си образование в 8 училище. Била е недисциплинирана и лоша ученичка. Имала аругантно държане към заобикалящата я среда. През лятото се хранила с плодове и остатъците ги хвърляла върху минаващите граждани. Успяла да се запише студентка – история. Имала е лека кола и с нея причинила смъртта на Васил Николов – състезател по моторен спорт. За която баща й изплатил обещетение.

Членувала е в ДКМС, а сега е безпартийна. Няма прояви от политически характер. Имат дете – довка – 1966 г. Живеят в собственото жилище на тъста му.

 

                                                           Печат:МВР упр. VІ –КДС

                                                           Вх.№6677 от 13.VІІІ.1976 г.

 Министерство на вътрешните работи

 7.І.1980 г.

                                Предложение

                                              Относно: образуването на преписка за лицето 

                                              Константин Павлов и картотекирането му в

                                              отчета на ДС като контингент

 

                               Др. Началник,

 

Разполагаме с достоверни данни за лицето Константин Мирчев Павлов, роден 2.04.1933 г., живущ „Евлоги Георгиев” 71, от които е видно, че: 
Същият в периода 1965 –  69 г. е провеждал антипартийна линия в творчеството си и от нездрави позиции е очернял нашата социалистическа действителност. Тъй като лицето в настоящия момент не развива активна вражеска дейност, но представлява оперативен интерес /и на основание чл.7, ал.2 от Инструкцията за оперативния отчет на ДС№20/20.01.1978 г./

          Предлагам:

 

Лицето Константин Мирчев Павлов да се картотекира в отчета на ДС като му се образува преписка, която да се и предаде за съхранение и общо ползване в оперативния архив и се включи в списъчния отчет като контигент.

 

7.І.1980 г.                                     ОР при отдел 01, управление 6 ДС

                                                      Ч. Т.

                                                   

КОМЕНТАРИ

Анонимен  14.12.2016 14:38 | #3

БОЖЕ-БОЖЕ! ЗОРЛЕМ са го побъркали‚ човека! ИСКАМ ДА НАДНИКНА в главата на тия хора‚ доносниците! Изнудват ли ги с нещо? Доброволци ли са? Мутафчиева минава за талантлива и интелигентна жена!... Може би Жоржян да я е побърквал??? Живееше точно над нея и по цял ден блъскаше барабаните! Скандали! Истории!...

Анонимен  10.11.2016 23:34 | #2

Не е Вера‚ а Анастас Стоянов.

Анонимен  10.11.2016 19:44 | #1

”АГЕНТ АТАНАС” ТОВА Е ОТДАВНА ИЗВЕСТНО И ПУБЛИКУВАНО В ПЕЧАТА И В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК - ДР. ВЕРА МУТАФЧИЕВА‚ АГЕНТ- ДОНОСНИК НА ДС.

Напиши коментар

Ако искате коментара ви да не е анонимен, регистрирайте се тук.


captcha image (Антиспам код, въведете 3-те черни символа)

Код: